Samfunnsansvar

SUBWAY-systemet er forpliktet til å tilby et vidt utvalg av velsmakende matvalg, mens vi reduserer vårt miljømessige fotavtrykk og lager en positiv påvirkning på samfunnene vi serverer rundt i verden. 
OurOverCommitment
Vi er på en reise. Vår visjon er å gjøre våre restauranter og virkeområder så miljøvennlige og samfunnsansvarlige som mulig. 
OurCommunities
Vi vet at det trengs mer enn bare god mat for å ernære folk og bygge livlige lokalsamfunn. Det starter med å ta hånd om folket, hjertet og sjelen i SUBWAY-opplevelsen.
I løpet av de siste årene, har vi byttet til produkter og praksiser som forbedrer energieffektivitet, vannkonservering, mat- og vannkvaliteten og reduserer vår avfallsstrøm.