Impressum

Innholdsfortegnelse

 1. Samtykke av vilkår og brukerbetingelser
 2. Opphavsrett og varemerker
 3. Innhold og samtykke
 4. Personvernerklæring / Barn og datainnsamling
 5. Tilbakemelding og bidrag
 6. Restriksjoner på bruk
 1. Linker
 2. Håndheving
 3. Ansvarsbegrensing
 4. Erstatning
 5. Diverse
 6. Komplett forståelse

LES NØYE GJENNOM VILKÅR OG BETINGELSER FOR DENNE NETTSIDEN.

1. Samtykke av vilkår og betingelser - (Øverst)

Franchise World Headquarters, LLC («FWH») driver og opererer nettstedet («Nettstedet») som ligger på: www.subway.com/no-no, hvor serverne er plassert i USA («USA»), på vegne av SFAFTBV-Europa og Subway IP Inc. FWH er lisensiert til å bruke SUBWAY® varemerket. Subway IP Inc. («SIP»), eier varemerket og servicemerke SUBWAY®, oppskrifter, formler, matlagingsprosedyrer, forretningsmetoder, forretningsskjemaer og næringspolitikk. SIP driver virksomhet som «SUBWAY» og lisensierer SUBWAY®-varemerket og SUBWAY®-restaurantsystem til sine partnere for å utvikle SUBWAY®-restauranter over hele verden. SFAFT BV-EUROPE er franchiseorganisator i Norge.

VED Å ÅPNE, SURFE OG/ELLER BRUKE PAGS ELLER TJENESTER SKREVET PÅ DETTE NETTSTEDET, GODTAR DU DISSE VILKÅR OG BETINGELSER («VILKÅR OG BETINGELSER»). DU SAMTYKKER Å MOTTA NØDVENDIGE BESKJEDER (OM NOE) OG AT DU GODKJENNER AT DU ER MINST (18) ATTEN ÅR GAMMEL ELLER OVER MYNDIG ALDER I LANDET DU TILHØRER. DISSE VILKÅR OG BETINGELSER INNEHOLDER HÅNDHEVELSE OG ANDRE BESTEMMELSER SOM BEGRENSER FWH ANSVAR FOR DEG. DU GARANTERER AT DU IKKE SKAL BRUKE NETTSTEDET TIL ULOVLIGE FORMÅL. HVIS DU IKKE ØNSKER Å BINDE DEG TIL DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE BENYTTE DEG AV, SURFE ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET.

FWH kan endre disse brukerbetingelsene når som helst etter eget skjønn. De justerte vilkår og betingelser vil tre i kraft umiddelbart etter at det blir publisert og ved å fortsette å bruke nettstedet, samtykker du til nye vilkår og betingelser. Du er ansvarlig for å holde deg orientert om eventuelle endringer. Hvis du ikke godtar de nye publiserte vilkår og betingelser, er det eneste rette er å avslutte bruken av nettstedet.

Samtidig som FWH gjør en rimelig innsats for å gi nøyaktig og tidsriktig informasjon om SUBWAY®-varemerket på nettstedet, bør du ikke anta at informasjonen alltid er oppdatert eller at nettstedet inneholder all relevant informasjon tilgjengelig.

2. Opphavsrett og varemerker - (Øverst)

Med mindre annet er angitt, er alle materialer på nettstedet beskyttet slik som opphavsretten, firmanavn, varemerker og/eller andre intellektuelle eiendommer eid, lisensiert eller brukt av SIP. SUBWAY® og SUBWAY®-logoen er registrerte varemerker og tjenestemerker som eies og registreres av SIP. SIPs merker på nettstedet representerer noen av de merkene som for øyeblikket er eid eller kontrollert i USA og/eller i en eller flere andre land av SIPs lisenstakere. Visningen av disse merkene og merknader knyttet til disse merkene er ikke ment å være en omfattende samling av alle SIPs eller dets lisenstakeres internasjonale eiendomsrettighet eierskap og SIP kan eie eller kontrollere andre eierrettigheter i ett eller flere land utenfor USA. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tildelt, er forbeholdt.

3. Innhold og samtykke av bruk - (Øverst)

(«Innholdet») på dette nettstedet kan inkludere, men er ikke begrenset til; SUBWAY®-restauranters stedsinformasjon, meny og næringsinnhold, cateringinformasjon, SUBWAY® Fresh Buzz-informasjon, selskapets kontaktinformasjon, selskapets historie, nyheter, vanlige spørsmål, karriereinformasjon og SUBWAY®-franchiseinformasjon. Noen av disse innholdene er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land. Franchiseinformasjon på nettstedet utgjør ikke et tilbud for salg av en franchise. Slike tilbud er bare påbegynt ved levering av franchise-videreformidlingsdokument til deg i samsvar med loven som regulerer salg av franchisemuligheter i ditt land.

Du vil ikke bruke nettstedet til formål som er ulovlig eller forbudt i disse vilkår og betingelser, eller føre skade på eller gjennom bruk av nettstedet. Du samtykker i at ingen av din kommunikasjon med eller via vår hjemmeside vil bryte gjeldende, lokale, statlige, føderale, provinsielle, nasjonale eller internasjonale lover og/eller forskrifter. Du samtykker i at ingen av dine kommunikasjoner med eller via vår hjemmeside vil krenke rettighetene til en tredjepart eller inneholde ærekrenkende, injurierende, krenkende eller uanstendig materiale.

Innholdet som er publisert på nettstedet kan ikke kopieres eller distribueres, endres, gjenpubliseres, lastes opp, legges ut eller overføres på noen måte, med mindre annet er tillatt av FWH eller SIP. Alt innhold som er tilgjengelig på nettstedet er eiendomsrett og gjenstand for opphavsrett, forfatterens rettigheter eller andre rettigheter, og ingenting foreliggende i avtalen skal tolkes som overdragelse på noen måte, enten ved implikasjon, hindring eller på annen måte, eiendomsrett eller eksklusiv betinget til, rettigheter eller andre rettigheter og all velvilje tilknyttet dette. Du samtykker til å ikke skape noe form for avledede arbeider fra eller utnytte innholdet av nettstedet på noen måte.

Du godtar at uautorisert bruk av innholdet kan forårsake uopprettelig skade på FWH og SIP, og at i de tilfeller av en uautorisert bruk, FWH eller SIP, skal ha rett til å få en kjennelse i tillegg til andre rettsmidler tilgjengelig ved lov eller ved rettferdig behandling.

4. Personvernerklæring / Barn og datainnsamling - (Øverst)

For å finne ut mer om FWHs retningslinjer for personvern og prosedyrer, inkludert barn og datainnsamling, se SUBWAY® merknad om personvern som ligger på nett: www.subway.com/no-no/privacystatement-fwh. Unntatt der andre merknader eller samtykke er pålagt ved lov, ved å benytte, surfe, og/eller ved hjelp av sider eller tjenester som legges ut på dette nettstedet, godtar du FWHs personvernerklæring, og til innsamling, bruk og offentliggjøring av slike personopplysninger og eventuelle innleveringer i samsvar med FWHs personvernerklæringen finnes på: www.subway.com/no-no/privacystatement-fwh.

5. Tilbakemelding og bidrag - (Øverst)

Dine bidrag, tilbakemeldinger og kommentarer («bidrag») er helt frivillig, ikke-konfidensiell og uoppfordret. Du samtykker at du er, og skal forbli, ansvarlig for innholdet i enhver oppføring du legger ut, og du vil ikke legge ut innhold som er ulovlig, ærekrenkende, fornærmende eller uanstendig. Du godtar at du ikke vil sende noe til nettsiden som vil krenke en tredjepart rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerker, personvern og annen personlig eller eierrettigheter. FWH setter pris på din interesse, men ønsker ikke, og kan ikke akseptere, noen ideer du anser å ha eierskap til angående design, produktteknologi eller andre forslag du kan ha utviklet. Derfor gir du SIP og dets stedfortredere en evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, fullt betalt, royalty-fri lisens til å bruke ideer, gi uttrykk for ideer eller innhold uten begrensninger av noe slag og uten betaling eller annen behandling av noe slag, eller tillatelse eller melding, til deg eller en tredjepart. Denne lisensen skal omfatte, uten begrensning, til ugjenkallelig rett til å reprodusere, lage avledede produkter, kombinere med andre arbeider, endre, oversette, distribuere kopier, vise, utføre, og/eller lisensiere innhold, og alle rettigheter der, i navnet SIP eller dets stedfortredere i hele verden i all fremtid, i alle medier nå eller heretter kjent eller opprettet. I tillegg garanterer og godtar du at alle eventuelle «moralske rettigheter» knyttet til noen opphavsbeskyttet innhold gis avkall på.

Ved å gi et bidrag, erkjenner og godtar du at SIP, FWH og deres stedfortredere kan skape egen bidrag på egen hånd eller få andre bidrag som kan være lik eller identisk med innholdet du sender inn. Du gir herved avkall på alle krav du kan ha hatt, kan ha for tiden, og/eller kan ha i fremtiden, noen oppføringer akseptert, anmeldt og/eller brukt av FWH eller deres stedfortredere som ligner ditt innhold.

6. Restriksjoner på bruk - (Øverst)

Innholdet fra nettstedet kan ikke kopieres, distribueres, endres, gjenpubliseres, gjenbrukes, lastes opp, legges ut på nytt, overføres eller brukes utenfor rammen av normal benyttelse uten skriftlig samtykke fra FWH. Fortrolig informasjon forblir i SIPs eierskap. Innholdet på nettstedet er tilgjengelig kun til lovlige formål og annen bruk eller modifisering av innholdet funnet på nettstedet krenker åndsverksrettighetene til SIP. SIP beholder fullstendig tittel til all åndsverksrettigheter. Du kan ikke reprodusere, selge, gjengi, endre eller konvertere noe av innholdet på nettstedet på en måte som strider mot disse vilkår og betingelser.

Du godtar at følgende typer oppførsel er ulovlig og/eller forbudt på nettstedet. Forbudte aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: (a) å bruke nettstedet til noe formål bevisst eller ubevisst, i strid med gjeldende, lokale, statlige, føderale, provinsielle, nasjonale eller internasjonale lover og/eller forskrifter; (b) å sende eller overføre noe informasjon via nettstedet, data, tekst, filer, lenker, programvare eller annet materiale som FWH, anser for å være ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, pornografisk, truende, trakasserende, fornærmende, ærekrenkende, hatende eller pinlig til noen annen person eller enhet, eller som utgjør cyber-trakassering eller nettforfølging som bestemmes av FWH, etter eget skjønn; (Cc å legge ut innhold som krenker immaterielle rettigheter, personvernrettigheter, publisitetsrettigheter, rettigheter for forretningshemmeligheter eller andre rettigheter for andre parter; (d) legge ut nettadresser til eksterne nettsteder eller noen form for HTML eller overføre kjørbar programmering av noe slag, inkludert virus, spionprogrammer, trojanske hester eller lignende programmer; (e) å sende eller overføre noe som kan være spam, direkte markedsføring, kommunikasjon eller uønsket reklame, reklame eller kommersielt innhold; (f) å utgi seg for en annen person når du bruker nettstedet, legge noe innhold eller personlig informasjon eller forsøke å skjule eller bruke uriktige opplysninger om identiteten til personen som gjør materialet eller opphavet til noe materiale eller tillate noen annen person eller enhet å bruke identifikasjon for innlegging, vise kommentarer eller bruke Nettstedet; (g) laste ned eller på annen måte å samle opplysninger om andre, inklusive e-postadresser; og (h) oppmuntre andre til å delta i noen forbudte aktiviteter som beskrevet her. FWH forbeholder seg retten til å undersøke og iverksette nødvendige rettslige skritt mot alle som, etter eget skjønn, engasjerer seg i noen av de forbudte aktivitetene.

Du godtar at FHW forbeholder seg retten til, men er ikke forpliktet til å gjøre noe eller alt av følgende: (a) undersøke en påstand om at ethvert materiale lagt ut på nettstedet ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser og bestemme etter eget skjønn å fjerne eller be om fjerning av materiale; (b) å fjerne ethvert materiale som er støtende, ulovlig eller forstyrrende, eller som på annen måte ikke er i samsvar med disse vilkår og betingelser; (c) avslutte en brukers tilgang til Nettstedet; (d) overvåke, redigere eller avsløre materiale på nettstedet; eller (e) redigere eller slette innhold lagt ut på nettstedet, uavhengig av om slikt innhold bryter med disse vilkårene for bruk.

7. Links - (Øverst)

Vær oppmerksom på at FWHs hjemmeside: www.subway.com kan inneholde lenker til andre nettsteder for din enkelthets skyld og informasjon. FWH kontrollerer ikke disse nettstedene eller deres retningslinjer for personvern, som kan avvike fra www.subway.com. FWHs personvernerklæring kan ikke gjelde og gjelder ikke eksterne nettsteder. FWH godkjenner ikke eller gir ingen garanti om tredjeparts nettsteder. Den personlige informasjonen du velger å gi til ubeslektede tredjeparter er ikke omfattet av FWHs personvernerklæring. FWH oppfordrer deg til å se gjennom personvernreglene for en bedrift eller nettsted før du sender inn dine personlige opplysninger. Noen tredjeparter kan velge å dele sine personlige opplysninger med FWH; denne delingen er styrt av tredjepartsselskapets retningslinjer for personvern, og ikke FWHs personvernerklæring.

8. DISCLAIMER - (Øverst)

MED MINDRE ANNET ER ANGITT MED TANKE PÅ PRODUKTER, ALT INNHOLD, MATERIALE, INFORMASJON OG TJENESTER PÅ DENNE NETTSIDEN TILBYS «SOM DEN ER» OG «SOM TILGJENGELIG» UTEN BETINGELSER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYT ELLER INDIREKTE. FWH GIR INGEN LØFTER, UTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. FWH GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRITT, AT DENNE NETTSIDEN ELLER DENS SERVERE VIL VÆRE FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADEIGE KOMPONENTER, ELLER AT FEIL VIL BLI RETTET SELV OM FWH ER KLAR OVER DISSE.

FWH kan ikke og vil ikke garantere at filer eller programvare av noe slag, eller fra hvilken som helst kilde, som er tilgjengelig for nedlasting via dette nettstedet vil være fri for infeksjon eller virus, skadelig programvare, trojanske hester eller annen kode eller defekter som manifesterer forurensende eller destruktive egenskaper. FWH er en likestilt arbeidsgiver. SUBWAY®-franchisetakere ansetter sine egne ansatte og etablere sine egne vilkår og arbeidsvilkår, som kan avvike fra de hos FWH.

Unntatt og som beskrevet ellers, er alle materialer i nettstedet gjort tilgjengelig kun for å gi informasjon om SUBWAY®-restauranter. FWH kontrollerer og driver dette nettstedet fra sine kontorer i USA og gir ingen garantier om at disse innholdene er egnet eller tilgjengelig for bruk på andre steder. Hvis du bruker dette nettstedet fra andre steder, er du ansvarlig for å overholde gjeldende lokale lover. Noe programvare fra dette nettstedet kan være underlagt eksportkontroller pålagt av USA og kan ikke lastes ned eller på andre måter eksporteres eller reeksporteres: (a) til (eller til en statsborger eller innbygger i) andre land som USA har satt en handelsforbud mot, inkludert uten begrensning, Cuba, Iran, Irak, Libya, Nord-Korea, Syria eller Jugoslavia; (b) for alle på det amerikanske finansdepartementets spesielt angitte nasjonale lister, eller (c) det amerikanske handelsdepartementets «Table of Denial Orders». Hvis du laster ned eller bruker programvaren, bekrefter du at du ikke befinner deg i, eller er under kontroll av eller er statsborger i slikt land på en slik liste.

9. ANSVARSBEGRENSING - (Øverst)

DIN RETT MED HENSYN TIL EVENTUELLE TVISTER OG BRUK AV NETTSTEDET, ER Å AVSLUTTE BRUKEN AV NETTSTEDET I DEN GRAD DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOV, FWH OG ANDRE PARTER (HVORVIDT DE ER INVOLVERT I Å SKAPE, PRODUSERE, VEDLIKEHOLDE ELLER LEVERE NETTSTEDET) OG LEDERE, OFFISERER, DIREKTØRER, ANSATTE, MEDLEMMER, AKSJONÆRER ELLER AGENTER AV FWH, UTELUKKER ALT ANSVAR FOR ET BELØP ELLER FORM FOR TAP ELLER SKADE SOM KAN PÅFØRES DEG ELLER TREDJEPART (INKLUDERT OG UTEN BEGRENSNING AV DIREKTE, INDIREKTE, STRAFF, FØLGETAP, SKADE, TAP AV INNTEKT, FORTJENESTE, VELVILLIGHET, DATA, KONTRAKTER, PENGEBRUK, TAP ELLER SKADE SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DRIFTSAVBRUDD ELLER ERSTATNINGSRETTSLIG SKADE (INKLUDERT UAKTSOMHET, UTEN BEGRENSNING), KONTRAKT ELLER ANDRE FORHOLD) I FORBINDELSE MED NETTSTEDET ELLER I FORBINDELSE MED BRUK, MANGLENDE EVNE TIL BRUK ELLER RESULTATET AV BRUK AV NETTSTEDET, INKLUDERT UTEN BEGRENSING HANDLINGER ELLER AKTIVITETER SOM FØLGE AV BRUK AV RESSURSER PRESENTERT PÅ DENNE NETTSIDEN, NOEN NETTSTEDER KNYTTET TIL DETTE NETTSTEDET, BRUK AV FRAMLEGG HERUNDER MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP ELLER SKADER SOM SKYLDES VIRUS SOM KAN PÅVIRKE DITT DATAUTSTYR, PROGRAMVARE, DATA ELLER ANNEN EIENDOM PÅ GRUNN AV DIN TILGANG TIL, BRUK AV NETTSTEDET, ELLER NEDLASTNING AV MATERIALE FRA DENNE NETTSIDEN ELLER NOEN NETTSIDER KNYTTET TIL DENNE NETTSIDEN.

INGENTING I DISSE BETINGELSER SKAL UTELUKKE ELLER BEGRENSE FWHs ANSVAR I LAND ELLER JURISDIKSJONER SOM IKKE TILLATER FRASKRIVELSE ELLER BEGRENSNING AV ANSVAR FOR INDIREKTE SKADER, I SLIKE RETTSSAKER, SKAL FWH ANSVAR BEGRENSES I DEN GRAD DET ER TILLATT VED LOV.

10. Erstatning - (Øverst)

Du godtar å beskytte, forsvare og holde FWH fri fra og mot ethvert krav, inkludert, men ikke begrenset til tredjeparts krav, skader, kostnader og forpliktelser, herunder rimelige advokathonorarer som oppstår som følge av eller i forbindelse med brudd på disse vilkår og betingelser, samt eventuelle krav som skyldes uautorisert bruk som du kan lage av innholdet på nettstedet.

11. Diverse - (Øverst)

Du kan ikke overføre eller tildele på noen måte dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene og betingelser. Enhver slik overføring eller oppdrag skal være ugyldig.

Hvis noen bestemmelse i disse vilkår og betingelser eller anvendelse av en slik bestemmelse til en person eller omstendighet blir kjent ugyldig, ulovlig eller ikke kan håndheves uansett grunn, de resterende bestemmelsene i disse vilkår og betingelse og anvendelse skal ikke berøres av slike bestemmelser til andre personer eller omstendigheter. I den grad det er mulig, finner retten en slik bestemmelse ugyldig, ulovlig eller som ikke kan håndheves, skal bestemmelsen modifisere og fortolkes for å gjøre den gyldig og håndhevbar mot alle personer eller enheter, for å gi størst mulig beskyttelse til personer utsatt for erstatning innen grensene for gyldighet, lovlighet og gjennomførbarheten.

FWHs unnlatelse av å insistere på eller håndheve strengt samsvar med en bestemmelse i disse brukerbetingelsene skal ikke tolkes som et avkall på noen bestemmelse eller rett.

Overskriftene for hver av disse vilkår og betingelser er for enkelhets skyld bare ment som en referanse. Slike overskrifter skal bli ignorert i tolkningen for noen av disse brukerbetingelsene.

12. Fullstendig forståelse - (Øverst)

Disse brukerbetingelsene og personvernerklæringene ligger på: www.subway.com/no-no/privacystatement-fwh, som utgjør hele forståelsen mellom FWH og deg med hensyn til din bruk av nettstedet.

SIST ENDRET: 15.2.2016

Top