PRIVACYVERKLARING VAN DE SUBWAY GROUP

LAATSTE HERZIENING: 29 juni 2018


Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom hebben we een privacyverklaring ontwikkeld waarin we beschrijven hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Het zal u ook informeren over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.


HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN


Als u na het lezen van deze privacyverklaring een verzoek wilt indienen of als u vragen of bezorgdheden omtrent privacy hebt, kunt u contact opnemen met:

The Subway Group Privacy Office
c/o Franchise World Headquarters, LLC
325 Sub Way
Milford, CT 06461
VS
Telefoonnummer: +1 (203) 877-4281 of gratis: 1-800-888-4848
Faxnummer: +1 (203) 783-7479
E-mailadres: privacy@subway.com


 1. OVER DEZE VERKLARING
 2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN
 3. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN
 4. HET DELEN VAN UW GEGEVENS
 5. GERICHTE RECLAME
 6. UITSCHRIJVEN
 1. UW RECHTEN EN KEUZES
 2. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS EN PRIVACY SHIELD
 3. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN
 4. PRIVACY VAN KINDEREN
 5. ONZE BEVEILIGING
 6. ONZE GROEPSMAATSCHAPPIJEN1. OVER DEZE VERKLARING - (Naar boven)

De Subway Group. De Subway Group (wij, we, ons of onze) bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Subway IP, Inc. (de eigenaar van ons bedrijfseigen systeem voor het oprichten en exploiteren van restaurants om Subway®-restaurants wereldwijd te ontwikkelen), FWH Technologies, LLC (de eigenaar en de licentiegever van de SubwayPOS®-software voor gebruik in Subway®-restaurants over de hele wereld), Franchise World Headquarters, LLC (een servicegerichte onderneming die diensten voor kernactiviteiten verleent aan andere entiteiten van de Subway Group), de Subway® franchisegevers (die wereldwijd franchises aanbieden en verkopen), en de Subway® reclamebureaus (die nationale en lokale reclamefondsen en -activiteiten beheren voor Subway®-restaurants en Subway®franchisenemers wereldwijd). U vindt een lijst van de entiteiten van de Subway Group die in contact kunnen komen met uw persoonlijke gegevens, in de rubriek "Onze groepsmaatschappijen" hieronder.

Waarop deze verklaring van toepassing is.  Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die de Subway Group verzamelt wanneer u online en offline contact hebt met het merk Subway®.  Dit omvat informatie die wordt verzameld via onze websites, wifidiensten of soortgelijke technologie die wordt aangeboden in Subway®-restaurants, onze merkpagina's op platformen van derden (d.w.z., diensten voor sociale netwerken), mobiele toepassingen, en via onze directmarketingcampagnes of andere communicatie, en tevens wanneer u onze producten koopt, u abonneert op ons nieuws en onze aanbiedingen, deelneemt aan een van onze promoties of contact opneemt met de klantenservice (gezamenlijk, "Subway-diensten").

Waarop deze verklaring niet van toepassing is.  Deze verklaring is niet van toepassing op (1) Subway-diensten waarvoor een andere privacyverklaring geldt and (2) websites van derden, met inbegrip van websites die worden beheerd door franchisenemers van Subway®.  Subway®-restaurants zijn het eigendom van en worden beheerd door onafhankelijke Subway®-franchisenemers.  Elk restaurant is uitsluitend en zelfstandig verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving en deze privacyverklaring is niet van toepassing op Subway®- franchisenemers of op websites of mobiele apps die zij exploiteren.  Raadpleeg de privacyverklaringen van de franchisenemers van Subway® voor informatie over hoe zij klanteninformatie gebruiken. Het kan ook voorkomen dat we een link bieden naar websites van derden.  Als u ervoor kiest om deze websites te bezoeken, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.  Wij adviseren u om het privacybeleid van die websites door te nemen voordat u uw persoonlijke informatie verstrekt.  Sommige derden kunnen ervoor kiezen om informatie over hun gebruikers met ons te delen; dat delen wordt geregeld door het privacybeleid van dat bedrijf en niet door deze privacyverklaring.

Wijzigingen in deze verklaring.  Als we deze verklaring wijzigen, zullen we eerdere versies op verzoek beschikbaar stellen, zodat u kunt zien wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden en wat deze zijn.  Als we belangrijke wijzigingen in deze verklaring aanbrengen zullen we u daarvan op de hoogte stellen, ofwel door een kennisgeving op deze site of per e-mail (verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in uw account).  Wanneer de van toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming ons daartoe verplichten, zullen we ook uw toestemming vragen voor alle materiële wijzigingen die van invloed zijn op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens gebruiken.  We adviseren u om deze pagina periodiek te bekijken voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

2. PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN - (Naar boven)

De persoonlijke informatie die we verzamelen bestaat uit drie categorieën: (a) informatie die u ons rechtstreeks verstrekt; (b) informatie die we via geautomatiseerde methoden verzamelen; en (c) informatie die we via derden verzamelen.

Informatie die u rechtstreeks verstrekt

Wanneer u Subway-diensten gebruikt, kunnen we u vragen bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken om onze producten te verkrijgen of onze diensten te gebruiken.  De persoonlijke informatie die we van u verzamelen is afhankelijke van de aard van uw interactie met ons of de Subway-diensten die u gebruikt, maar kan het volgende omvatten:

 • Contactinformatie. We kunnen persoonlijke en/of zakelijke contactgegevens van u verzamelen, waaronder uw voornaam, achternaam, postadres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres en andere soortgelijke gegevens.
 • Betalingsgegevens. Als u online een aankoop doet, bent u verplicht een creditcard/bankpasnummer en gerelateerde financiële gegevens (zoals vervaldatum, beveiligingscode en factuuradres) of andere betalingsmethoden (zoals via uw Subway® Card) op te geven, afhankelijk van de betaalwijze die u kiest.
 • Accountgegevens. We verzamelen informatie zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord wanneer u een account aanmaakt, toegang krijgt tot onze online diensten of onze producten koopt.  Accountgegevens kunnen ook betrekking hebben op de manier waarop u Subway-diensten hebt aangeschaft of aangemeld, uw transacties, facturerings- en ondersteuningsgeschiedenis van de Subway-diensten die u gebruikt en alles wat verder te maken heeft met de account die u aanmaakt.
 • Gebruiksgegevens. Dit zijn de persoonsgegevens die we over u verzamelen wanneer u Subway-diensten gebruikt. Dit kan informatie bevatten over de datum en tijd van uw aanmeldingen en details van uw gebruik van externe toepassingen en reclame die u ontvangt.
 • Marketing en communicatie. Wij kunnen ook uw voorkeuren verzamelen voor het ontvangen van marketing van ons en onze gelieerde derden.
 • Inloggegevens. We verzamelen gebruiker-ID's, wachtwoorden, e-mailadressen en soortgelijke beveiligingsinformatie die vereist is voor de authenticatie van en toegang tot uw Subway®-account.
 • Informatie via sociale media. U kunt ook de mogelijkheid krijgen om via Subway-diensten te linken naar uw Facebook- of andere accounts op sociale media.  Uw gebruik van deze functies kan afhankelijk van de functie resulteren in het verzamelen of delen van informatie over u.  Deze functies kunnen bijvoorbeeld informatie verzamelen over uw IP-adres, welke pagina u bezoekt op onze site, en kunnen een cookie instellen zodat de functie goed kan functioneren.  Ze kunnen ook sociale media-diensten van derden de mogelijkheid bieden om ons informatie over u te verstrekken, waaronder uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens.  De informatie die wij ontvangen is afhankelijk van uw privacy-instellingen op het sociale netwerk.  We adviseren u om de privacybeleidsregels en -instellingen op de socialemediasites die u gebruikt goed te bestuderen, om ervoor te zorgen dat u de informatie begrijpt die door die sites wordt verzameld, gebruikt en gedeeld.
 • Klantenservice, enquêtes en promoties. Het kan voorkomen dat u ons aanvullende persoonlijke gegevens verstrekt wanneer u online, telefonisch of per post communiceert met onze klantenservicekanalen; wanneer u deelneemt aan enquêtes of promoties voor onze klanten; of om de levering van Subway-diensten te vergemakkelijken of om ons te helpen uw vragen te beantwoorden.  Dergelijke soorten aanvullende persoonlijke informatie kunnen bestaan uit spraakopnames, foto's en video's.
 • Informatie die u over een derde verstrekt. U kunt besluiten om ons te voorzien van informatie over een andere persoon (zoals hun naam, e-mailadres, postadres of telefoonnummer), zodat we producten of diensten aan die persoon kunnen aanbevelen of verzenden.  Lokale wetgeving kan vereisen dat u de toestemming van die persoon moet verkrijgen om hun informatie te verstrekken aan de Subway Group.  Wij kunnen de informatie die u ons verstrekt op onze beurt gebruiken in overeenstemming met deze privacyverklaring. 
 • Als u uw persoonlijke gegevens niet verstrekt. Wanneer we uw persoonlijke gegevens moeten verzamelen op grond van de wet of op grond van een contract dat we met u hebben, en als u deze gegevens niet verstrekt wanneer u daarom wordt gevraagd, zullen we mogelijk niet in staat zijn het contract uit te voeren dat we met u hebben of proberen af te sluiten (bijvoorbeeld om u onze producten of diensten te leveren).  In dat geval moeten wij het contract mogelijk opzeggen en u hiervan op de hoogte stellen.

Automatisch verzamelde informatie

Telkens wanneer u Subway-diensten of externe adverteerders en/of serviceproviders bezoekt of ermee communiceert, kunnen we diverse technologieën gebruiken die automatisch of passief informatie verzamelen over uw online activiteiten.  Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

 • Apparaat- en technische gegevens. We verzamelen technische informatie wanneer u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze mobiele toepassingen of diensten.  Dit omvat informatie zoals uw Internet Protocol (IP)-adres, uw inloggegevens, het soort mobiele apparaat dat u gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van uw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor uw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat u aflegt door onze websites en andere informatie over uw sessie op onze websites.

 • Cookies en andere soortgelijke technologieën.  Wij en onze externe dienstverleners gebruiken technologieën zoals cookies, web beacons, unieke reclame-id's en mobiele apparaatidentificatiemiddelen om informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites en mobiele diensten.  Dit omvat bijvoorbeeld informatie uit openbare databases of gegevensaggregators die kunnen bestaan uit uw demografische gegevens, mediaconsumptie, eerdere aankopen, winkelgewoontes, informatie over loyaliteitsprogramma's of levensstijlvoorkeuren.  Voor meer informatie, waaronder de soorten cookies op de websites van Subway® en hoe u cookies kunt beheren, verwijzen we u naar het cookiebeleid van The Subway Group hier en de rubriek "Gerichte Reclame" hieronder.

 • Geolocatiegegevens.  We kunnen informatie over uw locatie verzamelen wanneer uw apparaat is ingesteld om locatiegegevens te verstrekken. Via het GPS-signaal van uw apparaat kunnen we u bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde Subway®-restaurant laten zien. Om ons te helpen bij het verstrekken van op nabijheid gebaseerde marketing en andere locatiegebaseerde diensten maken we gebruik van onze Maps API van Google voor dienstenleveranciers volgens de servicevoorwaarden van Google waarmee u instemt. In de meeste mobiele apparaten en computersystemen kunt u uw toestemming aan ons om deze informatie te verzamelen intrekken via de instellingen van uw browser of apparaat. Om uw toestemmingsinstelling voor Google Maps API te wijzigen, volgt u de procedures in de servicevoorwaarden van Google.  Als u vragen hebt over hoe u kunt voorkomen dat wij exacte informatie over uw locatie verzamelen, raden wij u aan contact op te nemen met de aanbieder van uw mobiele telefoon, de apparaatfabrikant of de leverancier van uw webbrowser.  Sommige online diensten en technologie in het restaurant werken mogelijk niet goed zonder informatie over uw locatie. 

Informatie ontvangen van derden

We kunnen informatie over u verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder openbare databases, socialmediaplatforms, onze externe marketingpartners of diverse onafhankelijke inkooporganisaties die zijn opgericht ten behoeve van Subway®-franchisenemers. 

Onafhankelijke inkooporganisaties bieden diverse ondersteunende functies aan Subway®-franchisenemers in die regio.  Ondersteunende functies kunnen onder meer bestaan uit het beheren van loyaliteits- en cadeaubonprogramma's, waarbij we met de onafhankelijke inkooporganisatie kunnen samenwerken aan gezamenlijke marketingactiviteiten met betrekking tot deze programma's.  De onafhankelijke inkooporganisaties waarmee wij samenwerken zijn Independent Purchasing Cooperative, Inc. (Verenigde Staten, zijn gebieden en Canada), Independent Purchasing Company (Australasia) Ltd. (Azië, Australië en Nieuw-Zeeland), Latin American and Caribbean Independent Purchasing Company (Latijns-Amerika en het Caribisch gebied), Independent Purchasing Company Europe Limited (Europa) en de Middle East Independent Purchasing Company Ltd. (MEIPC) (Midden-Oosten).

We kunnen ook informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.  We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u met ons communiceert via sociale media.  Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren, de veiligheid van uw transacties verbeteren en u productaanbevelingen en speciale aanbiedingen bieden die u waarschijnlijk zullen interesseren.

Gecombineerde informatie

We kunnen de informatie die we over u ontvangen, met inbegrip van informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt en informatie die we automatisch via Subway-diensten verzamelen, combineren met informatie die we verzamelen via andere computers of apparaten die u mogelijk gebruikt, via andere online of offline bronnen en van derden. Als we uw persoonlijke informatie combineren met niet-persoonlijke informatie, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Anonieme en geaggregeerde informatie

Geanonimiseerde en geaggregeerde informatie identificeert geen specifieke persoon en is geen persoonlijke informatie. Wij gebruiken dit soort informatie voor diverse functies, waaronder het meten van de interesse van gebruikers in en hun gebruik van Subway-diensten, het uitvoeren van interne analyses, data-analyse en onderzoek. We kunnen geanonimiseerde of geaggregeerde informatie ook delen met derden voor onze of hun doeleinden, maar geen van deze gegevens kan worden gebruikt om u te identificeren of om iets anders persoonlijk over u te bepalen.

3. WETTELIJKE BASIS VOOR HOE WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN - (Naar boven)

We kunnen de informatie die we verzamelen op de volgende manieren gebruiken.

Om onze diensten te verstrekken en een contract met u te sluiten teneinde:

 • uw verzoeken en bestellingen uit te voeren en betalingen voor onze producten en diensten te verwerken;
 • met u te communiceren over uw bestellingen, aankopen of rekeningen bij ons, inclusief het afhandelen van eventuele verzoeken, vragen of opmerkingen van uw kant;
 • u online diensten aan te bieden, waaronder onze websites en/of mobiele toepassingen; en
 • klantenservice te bieden, inclusief het verwerken van eventuele problemen met onze diensten.

Om u marketing te verstrekken, onze diensten te verbeteren, en de volgende legitieme zakelijke belangen:

 • u te vertellen over onze producten en diensten, wedstrijden, aanbiedingen, promoties of speciale evenementen waarvan wij denken dat ze u mogelijk interesseren als u deelneemt aan een Subway®-loyaliteitsprogramma;
 • uw ervaring in onze restaurants en op onze online diensten te personaliseren;
 • uw identiteit te verifiëren of met u te communiceren over uw activiteiten met betrekking tot Subway-diensten;
 • ons bedrijf te beheren, waaronder het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het uitvoeren van consumenten- en bedrijfsonderzoek en het beoordelen van de effectiviteit van onze verkoop, marketing en reclame;
 • analyse- en profileringstechnologie te gebruiken om uw ervaring te personaliseren; u inhoud te leveren (inclusief advertenties) die is aangepast op uw interesses en u laten weten hoe u Subway-diensten kunt gebruiken (zie de rubriek "GERICHTE RECLAME" hieronder voor meer informatie);
 • gegevens te koppelen of combineren met informatie die we ontvangen van anderen om inzicht te krijgen in uw behoeften, deze te gebruiken voor op interesses gebaseerde of gerichte reclame of retargeting op uw computers of andere apparaten;
 • de veiligheid van onze netwerken en systemen te garanderen, inclusief om een diagnose te kunnen stellen van technische en onderhoudsproblemen, en voor het oplossen van problemen, bugs of defecten die verband houden met uw account of activiteiten;

Om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving:

 • bescherming tegen fraude en andere vormen van criminaliteit, vorderingen en aansprakelijkheid;
 • voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
 • een rechtsvordering in te stellen of te verdedigen; en
 • toezicht te houden op nalevingskwesties en daarover verslag uitbrengen.

Voor het algemeen belang:

 • we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken als we redelijkerwijs geloven dat er een inherent beveiligings- of productprobleem bestaat dat we aan u of de autoriteiten moeten onthullen en waarbij het gebruik van uw informatie het gevaar voor u of anderen zal voorkomen of mogelijk minimaliseren.

Met uw toestemming (indien vereist door de toepasselijke wetgeving) kunnen we de informatie die we verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om u e-mails of sms-berichten te sturen over de producten en diensten, wedstrijden, aanbiedingen, promoties of speciale evenementen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn;
 • om u e-mails of sms-berichten te sturen over de producten en diensten van onze zakenpartners;
 • om locatiegebaseerde diensten te verlenen;
 • om cookies en soortgelijke technologieën te gebruiken.

We kunnen de informatie die we over u verzamelen ook op andere manieren gebruiken. We zullen u hierover informeren op het moment dat we deze verzamelen en we zullen uw toestemming vragen als de wet dit vereist.

4. HET DELEN VAN UW GEGEVENS - (Naar boven)

We verkopen uw persoonlijke gegevens, waaronder uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens, niet aan derden.

Het is echter mogelijk dat we de informatie die we van of over u hebben verzameld op de volgende manieren delen met de volgende categorieën van bedrijven:

Binnen de Subway Group

De Subway Group kan uw informatie delen tussen onze entiteiten om onze loyaliteitsprogramma's te beheren, bestellingen en verzoeken te verwerken, en ons product- en dienstenaanbod uit te breiden en te promoten. Leden van de Subway Group die uw persoonlijke gegevens ontvangen zijn niet gemachtigd om deze informatie te gebruiken of te delen, behalve zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Met derden

Subway®-franchisenemers en ontwikkelingsagenten. Als u ervoor kiest om contact met ons op te nemen of een enquête in te dienen over uw ervaringen met een restaurant van een Subway®-franchisenemer, kunnen we uw informatie delen met deze Subway®-franchisenemer om hem/haar in staat te stellen uw verzoek, compliment of klacht te behandelen. We kunnen uw gegevens ook delen met de ontwikkelingsagent die toezicht houdt op de activiteiten van het restaurant. Ontwikkelingsagenten zijn onafhankelijke aannemers van de Subway®-franchisegever die verantwoordelijk zijn voor de groei van de franchise in een bepaalde regio. 

Onafhankelijke inkooporganisaties. Afhankelijk van uw regio kunnen we uw persoonlijke gegevens delen met de toepasselijke onafhankelijke inkooporganisatie in uw markt en met hun dochterondernemingen in verband met online aankopen, de registratie van geschenkkaarten en het beheer van loyaliteitsprogramma's.

Externe dienstverleners.  We kunnen uw persoonlijke informatie delen met leveranciers die diensten aan ons verlenen, zoals bedrijfs-, professionele of technische ondersteuningsfuncties.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot: dienstverleners die Subway-diensten organiseren of exploiteren; betalingsverwerkers; gegevensverwerking of andere informatietechnologiediensten; het uitvoeren van onderzoek en analyse, verlenen van diensten voor klantervaringsbeheer en het personaliseren van individuele klantervaringen.  We staan deze verkopers niet toe deze informatie te gebruiken of te delen voor enig ander doel dan het namens ons verlenen van diensten.

Andere derden: Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden gedeeld met onze sponsors, partners, adverteerders, advertentienetwerken, advertentieservers en analysebedrijven of andere derden in verband met marketing-, promotionele en andere aanbiedingen, evenals productinformatie.  Uw gegevens kunnen ook worden gedeeld met derden die wij identificeren op het moment dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt of anderszins met uw toestemming.

Sweepstakes, prijsvragen en promoties: Als u ervoor kiest om deel te nemen aan een van onze sweepstakes, prijsvragen of andere promoties, kunnen we uw gegevens bekendmaken aan derden of het publiek in verband met het beheer van een dergelijke promotie, zoals vereist door de wet, zoals anderszins toegestaan door de officiële regels van de promotie, of anderszins in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Overdracht van ondernemingen.  Uw persoonlijke gegevens worden beschouwd als een bedrijfsmiddel van de onderneming en kan worden onthuld of overgedragen aan een derde in het geval van een voorgestelde of werkelijke aankoop, reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, overdracht, samenvoeging of enig ander type van overname, vervreemding of financiering van onze gehele of een deel van onze activiteiten of van een van de bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedure) van de Subway Group of een divisie daarvan, om u in staat te stellen om dezelfde producten en diensten te blijven ontvangen van een derde, of om dezelfde of soortgelijke relatie met deze derde voort te zetten.

Juridische openbaarmakingen. We kunnen uw gegevens openbaar maken als we van mening zijn dat de openbaarmaking is vereist door de wet, een dagvaarding of andere juridische procedure, als we van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze overeenkomsten of ons beleid te handhaven, of als we van mening zijn dat de openbaarmaking ons zal helpen de rechten, eigendom of veiligheid van de Subway Group of onze klanten of partners te beschermen.

Wanneer u toestemming geeft.  We kunnen uw informatie delen met andere bedrijven als u ons toestemming geeft of opdracht geeft om de informatie te delen.

5. GERICHTE RECLAME - (Naar boven)

We gebruiken de analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics, Adobe Marketing Cloud, Facebook Customer Audience en anderen, om ons te helpen het gebruik van de Subway-diensten te volgen, te segmenteren en te analyseren, en om ons of die derden te helpen meer gerichte reclame aan u te verstrekken op de Subway-diensten en via het internet.  Deze tools kunnen gebruik maken van technologieën zoals cookies, webbakens, pixeltags, logbestanden, flashcookies of andere technologieën voor het verzamelen en opslaan van niet-persoonlijke informatie.

Op ons verzoek verzamelen en delen deze derden met ons gebruiksgegevens over bezoeken aan onze websites, ze meten en onderzoeken de effectiviteit van onze advertenties, ze volgen het paginagebruik en de paden die tijdens bezoeken aan onze websites worden gevolgd, ze helpen ons met het richten van onze internetbanneradvertenties op onze websites en op andere websites en ze volgen het gebruik van onze internetbanneradvertenties en andere links van de websites van onze marketingpartners naar onze websites. Ze kunnen ook informatie die ze verzamelen uit uw interactie met Subway-diensten combineren met informatie die ze verzamelen uit andere bronnen.

Wij hebben geen toegang tot, of controle over het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Voor meer informatie over uw advertentiekeuzes met betrekking tot het verzamelen en het gebruik van uw informatie, kunt u het cookiebeleid van de Subway Group hier raadplegen. U kunt ook een bezoek brengen aan de website van Adobe voor meer informatie over tracking via verschillende apparaten en/of het ontkoppelen van uw apparaten.

6. UITSCHRIJVEN - (Naar boven)

Cookies en andere technologieën

Voor informatie over hoe u zich afmeldt voor deze diensten, kunt u hier het cookiebeleid van de Subway Group raadplegen.

Marketingcommunicatie

Als u hebt ingestemd met het ontvangen van marketingberichten van ons, kunt u zich later hiervoor afmelden door de afmeldingsinstructies te volgen in de marketingberichten die we u sturen, of u kunt ook contact met ons opnemen via de contactgegevens die worden verstrekt in de rubriek "Hoe u contact met ons kunt opnemen" hierboven.  Afhankelijk van de Subway-diensten die u gebruikt, hebt u mogelijk ook de optie om uw communicatievoorkeuren te wijzigen in het profielgedeelte van de online diensten die u gebruikt of via uw apparaatinstellingen.  Als onze mobiele toepassingen het mogelijk maken om "pushmeldingen" te leveren, kunt u er ook voor kiezen om deze meldingen niet te ontvangen, door naar de instellingen van uw mobiele telefoon te gaan en de schakelaar voor "meldingen" in onze mobiele toepassing op "uit" te zetten. 

Als u afziet van het ontvangen van marketingberichten van ons, kunnen we u nog steeds berichten sturen over uw transacties, de accounts die u bij ons hebt, en alle prijsvragen, wedstrijden, prijstrekkingen of sweepstakes waaraan u hebt deelgenomen.  Als u zich afmeldt voor één vorm van communicatie betekent dit niet dat u zich ook hebt afgemeld voor andere communicatievormen.  Als u er bijvoorbeeld voor kiest geen marketingmails meer te ontvangen, blijft u nog steeds marketingtekstberichten ontvangen als u ervoor hebt gekozen deze te ontvangen. Let op: als u berichten ontvangt van een Subway®franchisenemer moet u zich daarvoor rechtstreeks bij hem/haar afmelden.        

Loyaliteitsprogramma

Verenigde Staten en Canada.  Deelname aan het Subway®-loyaliteitsprogramma is vrijwillig; u kunt uw deelname aan het Subway®-loyaliteitsprogramma beëindigen door gebruik te maken van de contactgegevens in de rubriek "Hoe u contact met ons kunt opnemen" hierboven. In dat geval zullen alle gegevens die via het programma zijn verzameld worden verwijderd, behalve wat we wettelijk verplicht zijn te bewaren.  Houd er rekening mee dat gegevens die afkomstig zijn van andere interacties buiten het loyaliteitsprogramma in ons bezit kunnen blijven.

Internationaal.  Als u zich wilt afmelden voor een internationaal loyaliteitsprogramma, neem dan contact op met de onafhankelijke inkooporganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het programma in de regio waar u staat geregistreerd.  Voor een lijst van alle onafhankelijke inkooporganisaties en hun regio's, zie de rubriek "Informatie ontvangen van derden" hierboven.

Voorkeuren voor tracking door apps

Afmelden via verwijdering. U kunt zich afmelden voor alle informatie die via onze app(s) wordt verzameld door deze te verwijderen.  U kunt gebruik maken van de standaard procedures voor installatie ongedaan maken, toepassing en gegevensbeheer die beschikbaar zijn via uw mobiele apparaat.  Nadat u de app hebt verwijderd, wordt alle informatie die in de app was opgeslagen verwijderd, inclusief alle voorkeuren die u eerder hebt ingesteld voor locatiemachtigingen en of u ons hebt toegestaan om u pushmeldingen te sturen.  Nadat de app is verwijderd en uw voorkeuren zijn gewist, zullen pushmeldingen vanuit de app stoppen.  U kunt ook afzien van het gebruik van bepaalde toepassingsfuncties die specifieke soorten gegevens verzamelen.

Afmelden voor het gebruik van locatieU kunt mogelijk de instellingen van uw apparaat zodanig aanpassen dat informatie over uw fysieke locatie niet naar ons of naar derden wordt verzonden door (a) locatiediensten binnen de apparaatinstellingen uit te schakelen; of (b) bepaalde websites of mobiele toepassingen de toegang tot locatiegegevens te ontzeggen door de relevante voorkeuren en machtigingen in de instellingen van uw mobiele apparaat of browser te wijzigen.  Houd er rekening mee dat uw locatie kan worden afgeleid uit uw wifi-, Bluetooth- en andere apparaatinstellingen.  Raadpleeg uw apparaatinstellingen voor meer informatie.

7. UW WETTELIJKE RECHTEN - (Naar boven)

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.  U hebt het recht op:

Toegang tot uw persoonlijke informatieU kunt toegang aanvragen tot uw persoonlijke gegevens.  Dit stelt u in staat een kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben en te controleren of we deze op een rechtmatige manier verwerken.  U kunt redelijkerwijs toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens door contact op te nemen met de privacyafdeling van de Subway Group met betrekking tot de juistheid van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we specifieke informatie van u kunnen vragen om ons in staat te stellen uw identiteit en uw recht op toegang te bevestigen, evenals om u te vinden en u de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, te verstrekken.

Uw recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben is niet absoluut.  Er zijn gevallen waarin toepasselijke wet- of regelgevingsvereisten ons toestaan ​​of verplichten om te weigeren om sommige of alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te verstrekken.  Bovendien kunnen de persoonlijke gegevens zijn vernietigd, gewist of anoniem zijn gemaakt.  Als wij u geen toegang kunnen bieden tot uw persoonlijke gegevens, zullen we u op de hoogte stellen van de redenen waarom, met inachtneming van wettelijke of reglementaire beperkingen.

Aanpassen of bijwerken van uw persoonlijke gegevens.  We doen ons best om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens in ons bezit juist, actueel en volledig zijn.  Als u van mening bent dat de persoonlijke informatie over u onjuist, onvolledig of verouderd is, kunt u vragen om de herziening of correctie van die informatie.  We zullen redelijke inspanningen doen om het te herzien en, indien nodig, nemen we redelijke stappen om agenten, dienstverleners of andere derde partijen die onnauwkeurige informatie hebben gekregen, op de hoogte te stellen, zodat de documenten in hun bezit ook kunnen worden gecorrigeerd of bijgewerkt.  Wij behouden ons echter het recht voor om geen persoonlijke informatie te wijzigen die wij correct achten.

Wissen van uw persoonlijke gegevens.  U kunt ons vragen om persoonlijke gegevens te wissen of verwijderen als er geen wettelijke reden is voor ons om deze te blijven gebruiken.  U hebt ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes gebruik hebt gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we uw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan de wet.  Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om aan uw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we u op het moment van uw verzoek hiervan op de hoogte stellen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt er in bepaalde omstandigheden recht op hebben om bezwaar te maken tegen het feit dat wij uw gegevens verwerken.  Dit recht is van toepassing wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken op basis van een rechtmatig belang (of dat van een derde), dat u kunt aanvechten als u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden.  U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden.  In sommige gevallen kunnen we echter laten zien dat we een dwingende legitieme reden hebben om uw gegevens te verwerken of wettelijke verplichtingen hebben die uw rechten en vrijheden overstijgen.

Gegevensportabiliteit.  U kunt de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een derde aanvragen.  We zullen u, of een door u gekozen derde, uw gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machineleesbaar formaat.  Houd er rekening mee dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde gegevens waarvoor u ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven om deze te gebruiken, of waarbij we deze gegevens hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.

Privacyrechten van inwoners van CaliforniëDe Californische wet staat inwoners an Californië toe om bepaalde details op te vragen over hoe hun persoonlijke gegevens worden gedeeld met derden of gelieerde ondernemingen voor direct marketingdoeleinden.  Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@subway.com en plaats "Mijn privacyrechten in Californië" in de onderwerpregel.

Houd er rekening mee dat als u afziet van het ontvangen van marketingberichten van ons, we u nog steeds berichten kunnen sturen over uw transacties, de accounts die u bij ons hebt, en alle prijsvragen, wedstrijden, prijstrekkingen of sweepstakes waaraan u hebt deelgenomen.  Als u zich afmeldt voor één vorm van communicatie betekent dit niet dat u zich ook hebt afgemeld voor andere communicatievormen.  Als u er bijvoorbeeld voor kiest geen marketingmails meer te ontvangen, blijft u nog steeds marketingtekstberichten ontvangen als u ervoor hebt gekozen deze te ontvangen. Let op: als u berichten ontvangt van een Subway®-franchisenemer, moet u zich daarvoor rechtstreeks bij hem/haar afmelden.

Als u gebruik wilt maken van een van de hierboven genoemde rechten, neem dan contact met ons op.  Wij zullen u vragen om ons specifieke informatie te verstrekken, zodat we uw identificatie kunnen bevestigen.  Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand die niet het recht heeft om deze te ontvangen.

8. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS EN PRIVACY SHIELD - (Naar boven)

Als gevolg van onze wereldwijde activiteiten, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan en worden verwerkt in de Verenigde Staten en andere landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als uw thuisland.  De privacypraktijken van de Subway Group zijn in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale, deelstaat-, en lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiliging.

Voor onze klanten van wie het gebruik van Subway-diensten leidt tot de overdracht van persoonlijke gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland naar landen buiten de EER, wij vertrouwen op een of meer van de volgende juridische mechanismen: het Privacy Shield tussen de EU en de VS, het Privacy Shield tussen Zwitserland en de VS, standaard contractuele bepalingen en de toestemming van de persoon in kwestie.

De service-entiteit van de Subway® Group, de Franchise World Headquarters (FWH), en onze andere Amerikaanse filialen voldoen aan het Privacy Shield-kader tussen de EU-VS en Zwitserland-VS zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot overdracht van persoonlijke gegevens vanuit de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland naar de Verenigde Staten. Onze Amerikaanse filialen hebben verklaard zich te houden aan de principes van het Privacy Shield inzake kennisgeving, keuze, verantwoordingsplicht voor verdere overdracht, beveiliging, gegevensintegriteit en doelbinding, toegang en verhaal en aansprakelijkheid.  Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de Privacy Shield-beginselen, zijn de Privacy Shield-beginselen van toepassing.  Meer informatie over het Privacy Shield-programma en onze certificeringspagina vindt u via https://www.privacyshield.gov.

Franchise World Headquarters en andere Amerikaanse filialen verbinden zich ertoe samen te werken met de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU (data protection authorities, DPA's) en de Zwitserse federale commissaris inzake gegevensbescherming en informatie (Federal Data Protection and Information Commissioner, FDPIC) en het advies van deze autoriteiten op te volgen met betrekking tot de gegevens over personeelsbeheer en niet aan personeelsbeheer gerelateerde gegevens die worden overgedragen vanuit de EU en Zwitserland.

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes tussen de EU-VS en Zwitserland-VS verbinden Franchise World Headquarters en andere Amerikaanse filialen zich ertoe klachten over uw privacy en het verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke gegevens op te lossen.  Personen uit de Europese Unie of Zwitserland die vragen of klachten hebben over deze privacyverklaring dienen eerst contact op te nemen met de privacyafdeling van de Subway Group (zie "Hoe u contact met ons kunt opnemen" hierboven).

Franchise World Headquarters en andere Amerikaanse filialen vallen onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) met betrekking tot het Privacy Shield.  Als uw klacht niet rechtstreeks met ons op bevredigende wijze wordt opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden klachten in verband met het Privacy Shield indienen ter attentie van uw gegevensbeschermingsautoriteit (DPA): http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, die een panel zal oprichten om klachten die zijn ingediend onder het Privacy Shield te onderzoeken en op te lossen.  We zullen het advies van de gegevensbeschermingsautoriteit volledig naleven en de nodige stappen ondernemen om eventuele niet-naleving van de Privacy Shield-beginselen te verhelpen. Dergelijke onafhankelijke mechanismen voor geschillenbeslechting zijn gratis beschikbaar voor burgers van de EU en Zwitserland.  Daarnaast hebt u mogelijk het recht om zich te beroepen op bindende arbitrage onder het Privacy Shield.

9. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN - (Naar boven)

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bewaren wij uw persoonlijke gegevens zolang (1) deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen en in overeenstemming met deze privacyverklaring of (2) we een andere wettelijke basis hebben, zoals vermeld in deze privacyverklaring of op het moment van verzamelen, voor het bewaren van die informatie na de periode waarvoor het noodzakelijk is om het oorspronkelijke doel voor het verkrijgen van de persoonlijke gegevens te dienen.  Als de wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens uitsluitend is gebaseerd op toestemming, zullen we de persoonlijke gegevens verwijderen als die toestemming wordt ingetrokken.

10. PRIVACY VAN KINDEREN - (Naar boven)

Onze diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen onder de 13 jaar of een gelijkwaardige minimumleeftijd, afhankelijk van het rechtsgebied. 

Als u een ouder of wettelijke voogd bent en van mening bent dat we mogelijk informatie over uw kind hebben verzameld, neem dan contact met ons op zoals beschreven in de rubriek "Hoe u contact met ons kunt opnemen" hierboven. 

Als we ontdekken dat we per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind onder de 13 jaar of gelijkwaardige minimumleeftijd afhankelijk van het rechtsgebied, zullen we stappen ondernemen om de gegevens zo snel mogelijk te verwijderen.

11. ONZE BEVEILIGING - (Naar boven)

Wij erkennen het belang van het handhaven van de beveiliging van uw persoonlijke gegevens.  We beschermen uw gegevens met behulp van beveiligingsmaatregelen, waaronder fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijziging van uw gegevens te beperken.

Hoewel we beveiligingstechnologieën en -procedures hebben ingezet om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan geen enkel systeem gegarandeerd 100% veilig zijn.  Houd er rekening mee dat we de veiligheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft niet kunnen verzekeren of garanderen.  U gebruikt Subway-diensten en verstrekt ons uw gegevens op eigen risico.

12. ONZE GROEPSMAATSCHAPPIJEN - (Naar boven)

Hier is een lijst van onze entiteiten die betrokken kunnen zijn bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens:

 • Doctor's Associates Inc.
 • Franchise World Headquarters, LLC
 • FWH Technologies, LLC
 • Sandwich and Salad Franchises of South Africa (Proprietary) Ltd.
 • SJ Marketing Kabushiki Kaisha
 • Subway Brand Management & Consultant (Shanghai) Co., Ltd.
 • Subway Franchise Systems of Canada, Ltd.
 • Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd.
 • Subway Franchisee Advertising Fund Trust B.V.
 • Subway Franchisee Advertising Fund Trust Ltd.
 • Subway Franchisee Canadian Advertising Trust
 • Subway Franchisee Gift Certificate Management Company, LLC
 • Subway International B.V. - Ecuador
 • Subway International B.V. - South Korea Branch
 • Subway International B.V. - Taiwan Branch
 • Subway International B.V.
 • Subway International B.V. Sucursal del Peru
 • Subway International de Mexico, S.A. de C.V. Subway IP Inc.
 • Subway Japan, Inc.
 • Subway MyWay of Canada, ULC
 • Subway MyWay, LLC
 • Subway Partners Colombia C.V.
 • Subway Realty e Desenvolvimento de Software do Brasil Ltda.
 • Subway Realty Limited
 • Subway Realty of France EURL
 • Subway Realty of Italy S.r.l.
 • Subway Realty of Spain, S.L.U.
 • Subway Realty of the Netherlands B.V. Merkezi Hollanda Istanbul Merkezi Şubesi
 • Subway Restaurant Management (Shanghai) Co., Ltd.
 • Subway Subs of Canada, Ltd.
 • Subway Systems Australia Pty. Ltd.
 • Subway Systems do Brasil Ltda.
 • Subway Systems India Private Limited
 • Subway Systems Middle East FZ-LLC
 • Subway Systems Singapore Pte. Ltd.
 • Subway Vermietungs-und Servicegesellschaft mbH
 • Subway Vermietungs-und Servicgesellschaft G.m.b.H. -organizachi slozka (Czech Republic)

Hartelijk dank voor het lezen van onze privacyverklaring.  Als u vragen hebt over deze verklaring of over hoe we persoonlijke gegevens verwerken, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek "Hoe u contact met ons kunt opnemen", die zich bovenaan dit document bevindt.

Als we uw problemen niet kunnen oplossen, hebt u het recht contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont of werkt, of wanneer u van mening bent dat de regels inzake gegevensbescherming zijn overtreden, of een remedie te zoeken bij een rechtbank.

Naar boven