Attend a Seminar

Delta i ett seminarium
Nedan följer en lista över kommande kostnadsfria seminarier. Kontakta det lokala kontoret direkt för att få mer information och registrera dig för att delta i seminariet

Obs! Det är viktigt att delta i ett lokalt seminarium i ditt område för att få information som är relevant för det aktuella området som inte kan tillämpas i andra områden.
DATUM / TID PLATS

Upp