Subway Rewards®-Ehdot

Sivuston Käyttöehdot

Viimeksi tarkistettu: 27 lokakuuta 2023

Nämä sivuston käyttöehdot ("Ehdot") koskevat tähän sivustoon tai mobiilisovellukseen, kuten sovellettavissa, (mukaan lukien sen sisältö, "Sivusto"), jotka Franchise World Headquarters, LLC (yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa "Subway®", "me", "meitä" tai "meidän") on saattanut saataville ja jonka puolesta niitä käytetään, sekä kaikkien Subwayn® tarjoamiin kampanjoihin pääsyäsi ja niiden käyttöäsi. "Tytäryhtiö" tarkoittaa tietyn tahon tapauksessa tahoa, joka suoraan tai epäsuoraan (yhden tai useamman välikäden kautta) hallinnoi määritettyä tahoa, on sen hallinnoima tai on yhteisen hallinnan alla määritetyn tahon kanssa (mukaan lukien esimerkiksi apuyhtiöt ja emoyhtiöt). Lue nämä ehdot huolellisesti, sillä ne muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Subwayin välillä.

Siirtymällä Sivustoon, selaamalla tai muutoin käyttämällä sitä (mukaan lukien, kun sovellettava Sivusto on mobiilisovellus, lataamalla), tai rekisteröitymällä Subwayin kampanjoihin tai käyttämällä niitä hyväksyt itsesi ja minkä tahansa edustamasi organisaation tai yrityksen puolesta (yhdessä "sinä"), että olet lukenut ja ymmärtänyt nämä ehdot. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, älä käytä Sivustoa.

Vaikka operoimme Sivustoa, me emme ole vastuussa Subway®-ravintoloiden toiminnasta. Sen sijaan itsenäiset franchise-yrittäjät omistavat Subway-ravintolat ja vastaavat niiden toiminnasta. Jokainen ravintola on yksin ja itsenäisesti vastuussa lainsäädännön ja määräysten noudattamisesta, sinulle myytäviin tuotteisiin liittyvistä ongelmista ja ravintolaan liittyvistä työasioista.

Ellei sovellettava laki kiellä, pidätämme oikeuden muokata näitä Ehtoja koska tahansa. Kaikki muutokset tulevat voimaan välittömästi Sivustossa julkaisun jälkeen, ja hyväksyt nämä muutokset siirtymällä Sivustoon tai käyttämällä sitä muutosten julkaisun jälkeen. Olennaiset muutokset julkaistaan Sivustossa näkyvästi.

1. Tietojen keräys

Yksityisyytesi on meille tärkeää. Tarjoamme tietosuojalausunnon, jossa selitämme tietoja koskevat käytäntömme ja tavat, joilla saatamme kerätä, käyttää ja jakaa henkilötietojasi sekä muun tyyppisiä kerättyjä tietoja. Napsauta tästä ja lue tietosuojalausuntomme ("Tietosuojalausunto"), joka on sisällytetty näihin Ehtoihin ja tehty osaksi niitä. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa sovellettava laki edellyttää erillistä ilmoitusta tai suostumusta, siirtymällä Sivustoihin tai selaamalla tai muuten käyttämällä niitä hyväksyt Tietosuojalausuntomme ja tietojen keräämisen, käytön ja luovuttamisen Tietosuojalausuntomme mukaisesti. Katso Tietosuojalausuntomme tietoja keräämiemme tietojen tyypeistä, siitä, miten näitä tietoja käytetään ja jaetaan, sekä oikeuksistasi ja valinnoistasi koskien kerättyjä tietoja.

2. Omistajuus

Tämä Sivusto (mukaan lukien rajoituksetta kaikki sen teksti, ääni, video, grafiikka, taulukot, valokuvat, kuvakkeet, ohjelmisto, tietokonekoodi, data, tavaramerkit, palvelumerkit, logot, sloganit, tuotenimet, dokumentaatio, muut materiaalit ja sisältö sekä sisällön design, valikoima ja asettelu) on yksinomaisesti Subwayn tai, kuten sovellettavissa, sen lisenssin antajien, omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet.

Subway® ja Subway-logo ovat Subway IP LLC:n, joka on Subwayn jäsen, omistamia ja rekisteröimiä rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä. Näiden sekä muiden merkkien ja näihin merkkeihin liittyvien ilmoitusten näkymisen ei ole tarkoitus olla kattava kokoelma kaikista Subwayn omistamista tavaramerkeistä ja palvelumerkeistä (tai niistä, joihin Subwaylla® tai sen lisenssinhaltijoilla on oikeudet). Sivusto voi myös sisältää useita kolmansien osapuolten nimiä, tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä sekä kolmannen osapuolen tekijänoikeuden alaisia materiaaleja tai viitata näihin, ja nämä ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Subwaylle tai kolmannelle osapuolelle kuuluvien tavaramerkkien, verkkosivun designin ja ulkoasun ja käyttökokemuksen, tekijänoikeuden alaisten materiaalien tai minkä tahansa muun immateriaalioikeuksien tai goodwillin luvaton käyttö on kiellettyä, ja siitä voidaan asettaa syytteeseen sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa. Subway® ei myönnä sinulle mitään suoria tai epäsuoria lisenssejä mihinkään Subwayn patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, kauppasalaisuuteen tai muuhun immateriaalioikeuteen, ja Subway® pidättää ja säilyttää kaikki tällaiset oikeudet. Edellistä rajoittamatta nämä Ehdot eivät myönnä sinulle mitään lisenssejä tai muita oikeuksia Subwayn tai minkään kolmannen osapuolen tavaramerkkeihin tai palvelumerkkeihin.

Copyright © 2023 Subway IP LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

3. Sivuston Sallittu Käyttö; Käytön Rajoitukset

Voit päästä Sivustoon ja käyttää sitä (mukaan lukien ladata, kun sovellettava Sivusto on mobiilisovellus) yksinomaan henkilökohtaisia tarkoituksiasi varten ja yksinomaan Sivustossa julkaistujen tai Subwayn muutoin tarjoamien liittyvien rajoitusten mukaisesti.

Sivuston sisältöä ei saa kopioida, jäljentää, ladata, jakaa, muokata, julkaista uudelleen, lähettää, lisensoida, mukauttaa, sovittaa, julkaista tai siirtää millään tavalla, ellemme anna siihen muutoin nimenomaista kirjallista lupaa. Sitoudut olemaan ryhtymättä tällaisiin toimiin ja luomatta minkäänlaisia johdannaistöitä Sivuston sisällöstä tai hyödyntämättä sitä millään tavalla.

Esität ja vakuutat, että: toimit näiden Ehtojen mukaisesti sekä kaikkien sovellettavien lakien ja asetusten mukaisesti; et ole (i) maassa, jota koskee Yhdysvaltain hallinnon kauppasaarto tai joka on Yhdysvaltain hallinnon mukaan määritetty "terroristeja tukevaksi" maaksi tai (ii) lueteltu missään muussa Yhdysvaltain hallinnon kiellettyjen tai rajoitettujen osapuolten luettelossa; ja kaikki antamasi tiedot Sivustoon pääsysi ja sen käyttösi yhteydessä ovat tosia, paikkansapitäviä ja täydellisiä parhaan tietosi ja uskosi mukaan.

ET saa tehdä seuraavia ETKÄ saa sallia kolmannen osapuolen tehdä seuraavia:
 • käyttää Sivustoa muulla kuin näiden Ehtojen nimenomaisesti sallimalla tavalla
 • käyttää Sivustoa mihinkään sellaiseen tarkoitukseen tai sellaisella tavalla, joka on laiton tai näiden Ehtojen kieltämä, mukaan lukien kaikki kaupalliset tarkoitukset
 • poistaa, peittää tai muuttaa mitään Sivustossa olevaa tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muuta omistusoikeusmerkintää, -ilmoitusta tai -merkkiä
 • kääntää, yhdistää, mukauttaa, päivittää, muokata, konfiguroida uudelleen, purkaa tai takaisinkääntää Sivustoa tai valmistaa siitä jälkiperäisteoksia, selvittää sen taustalla olevia ideoita tai selvittää sen lähdekoodia tai yhdistää Sivustoa tai mitään sen osaa minkään muun tietokonekoodin, ohjelmien, materiaalien tai palveluiden kanssa
 • kopioida, jäljentää, näyttää, monistaa, myydä, julkaista, luovuttaa, lisensoida, vuokrata tai jakaa Sivustoa tai mitään sen osaa
 • käyttää Sivustoa, mukaan lukien rajoituksetta mikä tahansa Sivuston sisältö, tavalla, joka loukkaa tai rikkoo toisen henkilön tai tahon oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta kaikki patentit, tavaramerkit, kauppasalaisuudet, tekijänoikeudet, muut immateriaalioikeudet, yksityisyysoikeudet sekä muotokuva- tai kuvaoikeudet
 • tehdä petosta tai väärentää tietoja Sivuston käytön yhteydessä
 • kiertää mitään Sivuston teknisiä rajoituksia tai käyttää mitään työkalua sellaisten ominaisuuksien tai toiminnallisuuksien ottamiseksi käyttöön, jotka muutoin on poistettu käytöstä Sivustossa
 • suorittaa tai yrittää suorittaa toimintoja, jotka häiritsisivät Sivuston asianmukaista toimintaa, estäisivät muiden käyttäjien Sivustoon pääsyä tai sen käyttöä tai asettaisivat infrastruktuurillemme kohtuutonta tai suhteettoman suurta kuormitusta
 • ryhtyminen toimiin, joiden tarkoitus on tehdä Sivustosta tai siihen liittyvistä palveluista käyttökelvottomia tai tehdä niiden käytöstä vaikeampaa
 • ryhtyä toimiin, joiden tarkoitus on tehdä Sivustosta tai siihen liittyvistä palveluista käyttökelvottomia tai tehdä niiden käytöstä vaikeampaa
 • ryhtyä tietojen louhimiseen tai samankaltaisiin tietojen keruu- tai poimintatoimiin tai hakea tietoja tai muuta sisältöä Sivustosta (mukaan lukien lukkien, robottien, indeksointiagenttien tai näyttöharavien käyttö näihin rajoittumatta) tällaisen sisällön luomis- tai kokoamistarkoituksissa mitä tahansa tarkoitusta varten
 • poimia tai muuten kerätä tai säilyttää muiden Sivuston käyttäjien henkilötietoja, mukaan lukien esimerkiksi sähköpostiosoitteet, ilman tällaisten käyttäjien nimenomaista suostumusta
 • julkaista, siirtää syöttää, lähettää tai muutoin tarjota mitään tietoja tai materiaaleja, jotka sisältävät viruksia, matoja, troijalaisia, ehdollisia pommeja, aikapommeja, cancelbotteja, haittaohjelmia, kiristäjäviruksia, mainosrahoitteisia ohjelmia tai muita haitallisia tietokonekoodeja tai ohjelmointirutiineja
 • esittää tai yrittää esittää toista henkilöä tai tahoa kuin itseäsi, esittää virheellisesti tai muutoin petollisesti esittää identiteettisi tai statuksesi, esittää petollisesti yhteytesi henkilöön tai tahoon, luoda valheellisen identiteetin tai piilottaa oikean identiteettisi tai
 • lähettää, julkaista tai siirtää mitään pyytämättömiä viestejä, ketjukirjeitä tai roskapostia käyttämällä Sivustoa tai yrittää kerätä henkilötietoja kolmansista osapuolista näiden tietämättä tai ilman näiden suostumusta.

Subway® saattaa koska tahansa ja mistä tahansa syystä yksinomaisella harkinnallaan ja ilman ilmoitusta tai vastuuta lakkauttaa, deaktivoida tai päättää pääsysi Sivustoon tai sen käyttösi, ja se saattaa päättää nämä Ehdot, mukaan lukien rajoituksetta jos rikot näitä Ehtoja tai muita sovellettavia sopimuksia tai jos toimit tavalla, joka ei ole johdonmukainen sovellettavien lakien tai asetusten kanssa.

4. Tilit ja maksu

Sinua voidaan edellyttää luomaan verkkotili, jotta pääset käyttämään tiettyjä Sivuston osia. Jos päätät luoda verkkotilin, sinulta saatetaan pyytää tiettyjä henkilötietoja jotta tilin luominen on mahdollista. Olet vastuussa tiliisi liittyvien tietojen, mukaan lukien salasanasi, luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Olet vastuussa kaikesta tilisi toiminnasta. Jos uskot, että joku muu on päässyt käsiksi tiliisi, vaihda salasanasi ja ilmoita siitä meille välittömästi ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä alla olevia yhteystietoja.

Tilausehdot koskevat kaikkia Sivuston kautta tehtyjä tilauksia ja ostoja. Tietosuojalausunnossamme on tietoja siitä, miten keräämme ja käytämme maksamiseen liittyviä tietoja.

5. Tuotetiedot

Sivustossa tarjotut ruokalista- tai ravintosisältötiedot on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin, ja niissä oletetaan, että yksittäiset ravintolat noudattavat ainesosavaatimuksia ja standardisoituja reseptejämme. Laillistettu ravitsemusterapeutti koostaa ravintosisältötiedot käyttämällä hyväksyttyjen ruoanvalmistajien, itsenäisten laboratorioiden ja, sovellettavissa osin, toimittajiemme tarjoamien tietojen tai julkaistujen resurssien ravintosisältöanalyysia. Luetellut ravintosisältötiedot perustuvat standardiresepteihin ja tuotekoostumuksiin, tuotteen kokoonpanoon ja annoskokoon, mutta vaihtelua saattaa ilmetä vuodenajan, vaihtoehtoisen toimittajan käytön, maantieteelliseen alueen ja/tai tuotteen kokoonpanon pienten erojen vuoksi. Lisäksi tuotekoostumukset saattavat muuttua ajoittain. Tiettyjen tuotteiden tai ainesosien ravintosisältötiedot eivät välttämättä koske kaikkia ravintoloita. Ravintoloista ostettujen tuotteiden ravintosisällössä on odotettavissa vaihtelua. Jos sinulla on kysymyksiä tietyn ravintolan tuotteista, toimenpiteistä tai ainesosista, ota yhteyttä ravintolaan.

6. Uramahdollisuudet

Sivustossa saattaa olla linkkejä Subway®-konsernin toimipaikkojen tai Subway-ravintoloiden tai franchise-yrittäjien julkaisemiin avoimiin työpaikkoihin, ja Sivusto saattaa sisältää ohjeet näiden paikkojen hakemiseen. Kun julkaistut avoimet työpaikat koskevat Subway-konsernin toimipaikkoja, älä lähetä meille muiden henkilöiden kuin itsesi ansioluetteloa tai muita hakemusmateriaaleja. Se, että lähetät ansioluettelon tai muita hakemusmateriaaleja, ei millään tavalla edellytä meitä käymään läpi näitä materiaaleja tai harkitsemaan sinua avoimeen tehtävään.

Kun julkaistut avoimet paikat koskevat Subway-ravintolaa, ne koskevat ravintolassa olevia työpaikkoja, eivät Subwayn tai minkään Tytäryhtiön toimipaikan työpaikkoja. Avoimen paikan julkaissut ravintola on yksinomaan vastuussa työn vaatimusten määrittämisestä, kaikista palkkauspäätöksistä sekä kaikista muista työhön liittyvistä asioista. Emme saa kopiota mistään ravintolaan lähettämästäsi hakemuksesta. Subway-ravintolat ovat itsenäisten franchise-yrittäjien omistamia, ja he vastaavat niiden toiminnasta. Subway-ravintoloiden franchise-omistajat ovat ravintolan tiimin jäsenten yksinomainen työnantaja ja sellaisena vastuussa kaikista työasioista ravintolassaan. Emme päätä siitä, pääsetkö haastatteluun tai palkataanko sinut. Emme hallinnoi franchise-yrittäjien työtä koskevia käytäntöjä. Emme työllistä franchise-yrittäjiä tai ole heidän työnantajansa. Jos sinut palkataan Subway-ravintolaan, vain ravintolan toiminnasta vastaava franchise-yrittäjä, emme me, on työnantajasi.

7. Franchise-yrittäjät

Sivustossa saatavilla olevia tietoja ei ole tarkoitettu franchise-yrityksen myyntitarjoukseksi tai ostotarjouksen pyynnöksi. Sivuston sisältö tarjotaan vain tiedotustarkoituksessa. Mikäli Sivuston sisällön ja Subway Franchise -tiedonantoasiakirjan kielen tulkinnassa on ristiriitoja tai eroavaisuuksia, Subway Franchise -tiedonantoasiakirjan (Subway Franchise Disclosure Document "FDD") sanamuoto on ensisijainen. Sivuston sisältöä tai näiden Ehtojen lausekkeita ei ole suunnattu minkään tietyn maan tai muun lainkäyttöalueen asukkaille. Subway® tai kukaan Subwayn puolesta ei tarjoa franchise-yrittäjyyttä, elleivät Subwayn sovellettavat jäsenet noudata täysin kaikkia asiaankuuluvien lainkäyttöalueiden sovellettavia lakeja.

8. Tarjoamasi sisältö

Tämä Sivusto sallii sinun julkaista, lähettää meille, ladata, siirtää, tehdä tai muutoin tarjota kommentteja, kysymyksiä, kehuja, valituksia, tietoja, kuvia, asiakirjoja ja muuta sisältöä ("Käyttäjän Luoma Sisältö"). Kaikki tarjoamasi Käyttäjän Luoma Sisältö on vapaaehtoista, ei-luottamuksellista ja vastikkeetonta.

Hyväksyt, että olet ja pysyt yksin vastuussa kaikesta tarjoamastasi Käyttäjän Luomasta Sisällöstä sekä sen laillisuudesta, alkuperäisyydestä ja sopivuudesta. Subway® ei luo Käyttäjän Luomaa Sisältöä. Tarjoamalla Käyttäjän Luomaa Sisältöä esität ja vakuutat, että olet Käyttäjän Luoman Sisällön luoja ja omistaja tai että sinulla on muutoin täydet kyvyt ja kaikki tarvittavat lailliset oikeudet, luvat ja suostumukset tarjota Käyttäjän Luomaa Sisältöä, kuten näissä Ehdoissa on määritetty.

ET tee seuraavia tarjoamaasi käyttäjän luomaan sisältöön liittyen sekä näissä Ehdoissa edellä määritettyjen käyttörajoitusten lisäksi: siirrä tai tarjoa tietoja tai kirjallista, graafista, kuvallista tai muuta materiaalia, joka on laitonta, uhkaavaa, loukkaavaa, häiritsevää, rikkomusperäistä, halventavaa, säädytöntä, pornografista, sopimatonta, herjaavaa, toisen ihmisen yksityisyyttä rikkovaa, uhkaavaa, hyökkäävää, vihamielistä tai rodullisesti, etnisesti tai muutoin paheksuttavaa; joka vahingoittaa tai uhkaa vahingoittaa alaikäisiä millään tavalla; tai joka vaanii tai uhkaa tai rikkoo muiden oikeuksia.

Jos tarjoat Käyttäjän Luomaa Sisältöä, sitoudut myöntämään ja myönnät Subwaylle ikuisen, peruuttamattoman, siirrettävän, osoitettavan, alilisensoitavan, rojaltivapaan, täysin maksetun, maailmanlaajuisen oikeuden ja lisenssin kopioida, muuttaa, mukauttaa, sovittaa, muotoilla uudelleen, järjestää uudelleen, kääntää, poimia, valmistella johdannaistöitä, säilyttää, julkaista, esittää, näyttää, lisensoida, hyödyntää ja muutoin käyttää ja jakaa kokonaan tai osittain kaikissa välineissä ja jakelumenetelmissä, jotka nyt tunnetaan tai myöhemmin kehitetään, Käyttäjän Luomaa Sisältöä sen toisille Sivuston käyttäjille ja julkisesti saataville saattamiseksi sekä Subwayn omiin liiketoimintatarkoituksiin (mukaan lukien rajoituksetta koonti ja analyysit sekä tuotteiden ja palveluiden markkinointi ja kehitys) ilman, että saat siitä korvausta tai ilmoitusta. Edellä mainitusta huolimatta käytämme ja luovutamme tietoja, joista luonnollisen henkilön voi kohtuullisesti katsoa tunnistaa, vain sovellettavan lain sallimassa laajuudessa.

Ellei sovellettava laki kiellä, pidätämme oikeuden tehdä jotain tai kaikki seuraavista koska tahansa mistä tahansa syystä mutta emme ole velvollisia tekemään mitään niistä: tutkia väitettä, että Käyttäjän Luoma Sisältö ei ole näiden Ehtojen mukaista, ja päättää yksinomaisella harkinnallamme Käyttäjän Luoman Sisällön poistamisesta tai poistamispyynnöstä; muokata tai poistaa Käyttäjän Luomaa Sisältöä; lopettaa käyttäjän pääsyn Sivustoon tai mahdollisuuden tarjota Käyttäjän Luomaa Sisältöä; ja valvoa, tarkistaa, esikatsella, muokata, editoida, muuttaa, järjestää uudelleen, luokitella uudelleen tai luovuttaa Käyttäjän Luomaa Sisältöä.

Tarjoamalla Käyttäjän Luomaa Sisältöä sitoudut olemaan väittämättä, että Käyttäjän Luoman Sisällön käyttömme tai Sivuston käyttäjän tai kolmannen osapuolen käyttö loukkaa tai rikkoo kenenkään immateriaalioikeuksia (mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeus), yksityisyyttä koskevia oikeuksia, muotokuva- tai kuvaoikeuksia tai muita oikeuksia, ja luovut kaikista moraalisista oikeuksista koskien Käyttäjän Luomaa Sisältöä.

Käyttäjän Luomaa Sisältöä saattavat koskea Sivustossa ajoittain julkaistavat lisäehdot, esimerkiksi tiettyyn kilpailuun tai kampanjaan sovellettavat ehdot. Jos jokin tämän kohdan lauseke on ristiriidassa Käyttäjän Luomaa Sisältöä koskevien lisäehtojen lausekkeen kanssa, sovellettavat lisäehdot ovat voimassa.

Subwayn käytäntö on, että meille pyytämättä lähetettyjä ideoita ei huomioida. Arvostamme meille antamaasi aikaa, mutta emme pysty tarkistamaan uusia ideoita, joita saatat lähettää. Se, että lähetät tällaisia materiaaleja, ei millään tavalla edellytä meitä käymään näitä materiaaleja läpi tai ottamaan niitä huomioon. Hyväksyt myös, että Subway® ja sen edustajat saattavat luoda tai kehittää ideoita, tuotteita, suunnitelmia, konsepteja tai muita materiaaleja tai sisällyttää ideoita tai turvautua ideoihin, jotka saattavat olla samankaltaisia tai identtisiä tai vaikuttaa samankaltaisilta tai identtisiltä kuin ideat, joita olet saattanut harkita tai lähettää. Luovut kaikista menneistä, nykyisistä ja tulevista väitteistä koskien sitä, että Subwayn tai sen edustajien käyttämät ideat, tuotteet, suunnitelmat, konseptit tai muut materiaalit loukkaavat tai muutoin rikkovat immateriaalioikeuksiasi.

9. Tekijänoikeuskäytäntö

Kunnioitamme toisten immateriaalioikeuksia ja pyydämme Sivuston vierailijoilta samaa. Sovellettavan EU-lainsäädännön sekä muiden kansallisten sovellettavien lakien (kuten tällaiset lait ovat sovellettavissa) mukaisesti pyrimme poistamaan loukkaavan materiaalin Sivustosta, jos havaitsemme sellaista.

Jos mielestäsi jokin Sivuston sisältö loukkaa omistamiasi tai hallinnoimiasi tekijänoikeuksia, lähetä nimetylle edustajallemme kirjallinen ilmoitus, joka sisältää alla luetellut tiedot. Ilmoituksesi on täytettävä asiaankuuluvien EU-lakien tuolloiset vaatimukset:

Nimetyn edustajan yhteystiedot tekijänoikeusloukkausväiteilmoitusta varten ovat seuraavat:

Franchise World Headquarters, LLC
1 Corporate Drive, Suite 1000, Shelton, CT 06484
Sähköposti: DMCA@subway.com

Ilmoituksessa on oltava seuraavat:
 • kuvaus tekijänoikeuden alaisista töistä, joita väität loukatun
 • kuvaus väitetystä loukkaavasta materiaalista, mukaan lukien sen sijainti Sivustossa
 • antamasi lausunto, että uskot vilpittömin mielin, että tekijänoikeuden omistaja, sen edustaja tai laki ei ole valtuuttanut riitautettua käyttöä
 • sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja postiosoitteesi
 • antamasi valaehtoisesti tehty lausunto, jossa vakuutat edellä olevien ilmoituksesi tietojen olevan oikeita ja että olet tekijänoikeuden omistaja tai sinulla on valtuutus toimia tekijänoikeuden omistajan puolesta ja
 • tekijänoikeuden omistajan puolesta toimimaan valtuutetun henkilön sähköinen tai fyysinen allekirjoitus.
Ilmoituksesi on täytettävä asiaankuuluvien EU-lakien (tai muun sovellettavan lain) tuolloiset vaatimukset. Nimetyn edustajan yhteystiedot tekijänoikeusloukkausväiteilmoitusta varten ovat seuraavat:

Franchise World Headquarters, LLC
1 Corporate Drive, Suite 1000, Shelton, CT 06484
Puhelin: (800) 888-4848
Sähköposti: DMCA@subway.com

10. Sivuston muutokset ja saatavuus

Kaikki Sivuston kautta tai Subwayn muulla tavalla saataville saattamat ominaisuudet, materiaalit, tuotteet tai palvelut ovat saatavuuden alaisia. Subway® saattaa muuttaa Sivustoa, mukaan lukien Sivuston kautta saataville saatettuja ominaisuuksia, materiaaleja, tuotteita ja palveluita, koska tahansa ilman ilmoitusta tai vastuuta.

11. TAKUITA KOSKEVA VASTUUVAPAUSLAUSEKE

JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET (JOIHIN SAATTAA KULUTTAJIEN OSALTA SISÄLTYÄ QUEBECIN PROVINSSI) EIVÄT SALLI TAKUITA KOSKEVIA VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, JOTEN KAIKKI ALLA OLEVAT VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE SINUA. TÄLLAISILLA LAINKÄYTTÖALUEILLA VASTUUMME RAJOITTUU SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMAAN ENIMMÄISLAAJUUTEEN.

ELLEI MUUTA NIMENOMAISESTI ESITETÄ KOSKIEN TUOTTEITA SEKÄ SOVELLETTAVAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA, TÄMÄ SIVUSTO (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SISÄLTÖ, MATERIAALIT, TIEDOT JA SIVUSTON PALVELUT) TARJOTAAN "SELLAISENAAN" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA" ILMAN MITÄÄN EHTOJA, ESITYKSIÄ TAI TAKUITA, OLIVATPA NE SUORIA, EPÄSUORIA, LAKISÄÄTEISIÄ TAI MUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUDESTA TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA, SAATAVUUDESTA, LAADUSTA, TARKKUUDESTA SEKÄ KAIKKI, JOTKA OVAT SEURAUSTA LAINKÄYTÖSTÄ TAI KAUPANKÄYNNISTÄ TAI SEN YHTEYDESSÄ KÄYTÖSTÄ.

EMME TAKAA, ETTÄ SIVUSTO TAI SIVUSTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT OVAT KESKEYTYMÄTTÖMIÄ TAI VIRHEETTÖMIÄ, ETTÄ SIVUSTOSSA TAI SEN PALVELIMISSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA TAI ETTÄ VIAT KORJATAAN (VAIKKA OLISIMME NIISTÄ TIETOISIA).

PYRIMME KOHTUULLISIN KEINOIN TARJOAMAAN SIVUSTOSSA SUBWAY®-BRÄNDISTÄ PAIKKANSAPITÄVÄÄ JA AJANKOHTAISTA TIETOA, MUTTA SINUN EI PIDÄ OLETTAA, ETTÄ ANNETUT TIEDOT OVAT AINA AJANTASAISIA TAI ETTÄ SIVUSTO SISÄLTÄÄ KAIKKI OLEELLISET SAATAVILLA OLEVAT TIEDOT. SUBWAY® EI ESITÄ TAI TAKAA, ETTÄ TUOTEKUVAUKSET TAI MUUT TIEDOT OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ, TÄYDELLISIÄ, LUOTETTAVIA TAI VIRHEETTÖMIÄ. SUBWAY® EI TAKAA SIVUSTON LAATUA, TÄYDELLISYYTTÄ, AJANKOHTAISUUTTA TAI SAATAVUUTTA, EIKÄ SUBWAY® TAKAA, ETTÄ MITKÄÄN SIVUSTON TIEDOT TAI MATERIAALIT OVAT PAIKKANSAPITÄVIÄ TAI LUOTETTAVIA. SUBWAY® EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SIVUSTON TYPOGRAFISISTA VIRHEISTÄ TAI SIVUSTOON LIITTYVISTÄ TYPOGRAFISISTA VIRHEISTÄ. OTAT KAIKEN RISKIN JA VASTUUN SUBWAYLTA® OSTETTUJEN TUOTTEIDEN YHTEYDESSÄ.

EMME TAKAA TAI HYVÄKSY KÄYTTÄJÄN LUOMAA SISÄLTÖÄ TAI OLE SIITÄ VASTUUSSA. KAIKKI KÄYTTÄJÄN LUOMA SISÄLTÖ ON KÄYTTÄJÄN LUOMAN SISÄLLÖN TARJOAMAN HENKILÖN VASTUULLA.

12. VASTUUNRAJOITUS

SUBWAY®, SEN JÄSENET TAI HEIDÄN ESIHENKILÖNSÄ, VIRKAILIJAT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, JÄSENET, OSAKKEENOMISTAJAT, ALIHANKKIJAT, EDUSTAJAT, SEURAAJAT TAI NIMETYT (YHDESSÄ "SUBWAYN OSAPUOLET") EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSESTÄ TAI VAHINGOSTA, JOKA SAATTAA AIHEUTUA SINULLE TAI KOLMANNELLE OSAPUOLELLE (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA KAIKKI SUORAT, EPÄSUORAT, RANGAISTUSLUONTOISET, ERITYISET, SATUNNAISET, ESIMERKILLISET TAI VÄLILLISET MENETYKSET TAI VAHINGOT, TULON, TUOTTOJEN, GOODWILLIN, TIETOJEN TAI SOPIMUSTEN MENETYS, RAHANKÄYTTÖ TAI MENETYS TAI VAHINKO, JOKA JOHTUU TAI LIITTYY MILLÄÄN TAVALLA LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISEEN), OLI KYSEESSÄ OIKEUDENLOUKKAUS (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA LAIMINLYÖNTI), SOPIMUS TAI MUU, JOHTUEN TAI LIITTYEN MILLÄÄN TAVALLA SIVUSTOON, KYVYTTÖMYYTEESI PÄÄSTÄ SIVUSTOON TAI KÄYTTÄÄ SITÄ, HENKILÖ- JA MUIDEN TIETOJEN SYÖTTÄMISEEN JA KERÄÄMISEEN SIVUSTON KAUTTA TAI SIVUSTON KÄYTÖN TULOKSIIN (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TOIMET TAI AKTIVITEETIT, JOTKA OVAT SEURAUSTA SIVUSTON SISÄLLÖSSÄ ESITTYJEN RESURSSIEN KÄYTÖSTÄ, KAIKKI VERKKOSIVUT TAI SOVELLUKSET, JOIHIN SIVUSTOSSA ON LINKKI, KAIKKI MATERIAALIT TÄLLAISILLA VERKKOSIVUILLA TAI SOVELLUKSISSA, KAIKKIEN IDEOIDEN KÄYTTÖ TAI KAIKKI MENETYKSET TAI VAHINGOT, JOTKA AIHEUTUVAT VIRUKSISTA, JOTKA SAATTAVAT VAIKUTTAA TIETOKONELAITTEISTOOSI, OHJELMISTOON, TIETOIHIN TAI MUUHUN OMAISUUTEEN SIKSI, ETTÄ OLET SIIRTYNYT SIVUSTOON JA KÄYTTÄNYT SITÄ TAI SELANNUT SITÄ, SIVUSTOSTA TAI MILTÄ TAHANSA SIVUSTOON LIITTYVÄLTÄ VERKKOSIVULTA LATAAMASI MATERIAALI, TAI SIVUSTOON LINKITTYVÄT SOVELLUKSET); ELLEI TÄLLAINEN VASTUU JOHDU SUBWAYN OSAPUOLTEN TAHALLISUUDESTA TAI TAHALLISESTA HUOLIMATTOMUUDESTA; ELLEI TÄLLAINEN VASTUU KOSKE HENKILÖVAMMASTA AIHEUTUVIA VAHINGONKORVAUKSIA.

EDELLÄ MAINITTUA RAJOITTAMATTA SUBWAYN OSAPUOLTEN VASTUU SINULLE EI MISSÄÄN TILANTEESSA YLITÄ 10 EUROA, VAIKKA TÄMÄ OIKEUSKEINO EI TÄYTÄ OLENNAISTA TARKOITUSTAAN; ELLEIVÄT VAHINGOT JOHDU SUBWAYN OSAPUOLTEN TAHALLISUUDESTA TAI TAHALLISESTA HUOLIMATTOMUUDESTA.

13. Korvaukset

Suostut tarjoamaan Subwayn osapuolille korvauksen, puolustuksen ja vastuunvapautuksen kaikista vaatimuksista (mukaan lukien kolmansien osapuolten vaatimukset näihin rajoittumatta), valituksista, toimista, vahingoista, menetyksistä, suorituksista, sakoista, kuluista, kustannuksista ja vastuista (mukaan lukien kohtuulliset oikeudelliset palkkiot), jotka johtuvat seuraavista tai liittyvät niihin: näiden Ehtojen rikkomisesi; Sivustoon pääsysi tai sen käyttösi, mukaan lukien rajoituksetta kaikki vaatimukset, jotka johtuvat Sivuston, tietojemme tai Sivuston kautta käytetyn sisällön valtuuttamattomasta käytöstäsi; tietojen tai muun sisällön lähettämisesi (mukaan lukien henkilötiedot ja käyttäjän luoma sisältö) Sivuston kautta tai sitä käyttämällä; lain tai asetuksen rikkomisesi tai noudattamatta jättämisesi; tai laiminlyöntisi, tarkoituksellinen tai tahallinen rikkomus ja huolimattomuus.

14. Kolmannen osapuolen sivustot ja sovellukset

Sivusto saattaa sisältää linkkejä tai olla linkittynyt kolmannen osapuolen sivustoihin tai sovelluksiin. Kaikki tällaiset linkit ovat vain avuksesi ja tiedoksesi. Emme hallinnoi kolmannen osapuolen sivustoja tai sovelluksia tai niiden tietosuojakäytäntöjä, jotka voivat poiketa omistamme. Tietosuojalausuntomme ei koske kolmansien osapuolten sivustoja tai sovelluksia. Emme tue tai anna esityksiä tai takuita kolmannen osapuolen sivustoista tai sovelluksista tai kolmannen osapuolen sivustojen tai sovellusten kautta saataville saatetuista tuotteista tai palveluista. Jos päätät antaa henkilö- tai muita tietoja kolmannen osapuolen verkkosivulle tai sovellukseen tai näiden kautta, Tietosuojalausuntomme ei koske tämän kolmannen osapuolen näiden tietojen käyttöä ja luovuttamista, vaikka kolmas osapuoli jakaisi pohjimmiltaan tietoja, joita se kerää kanssamme. Suosittelemme, että tutustut aina sivuston tai sovelluksen tietosuojakäytäntöihin ja ehtoihin ennen tietojen antamista. Jotkin kolmannet osapuolet saattavat kerätä ja jakaa kanssamme henkilötietoja. Tällaisissa tapauksissa henkilötietojen jakoa ohjaavat kyseisen kolmannen osapuolen tietosuojakäytännöt, ei meidän Tietosuojalausuntomme.

15. Sivustoon linkittäminen

Jos olet jonkin verkkosivuston tarjoaja ja haluat sisällyttää siihen linkin tähän Sivustoon: linkin on oltava selkeästi merkitty; linkin ja sen käytön täytyy liittyä verkkosivustoon, jonka aihealue on soveltuva; linkki ja sen käyttö ei saa vahingoittaa tai heikentää tai mahdollisesti vahingoittaa tai heikentää Subwayn nimiin tai tavaramerkkeihin liittyvää goodwilliä; ja linkki ja sen käyttö ei saa luoda valheellista mielikuvaa siitä, että Subway® liittyisi, hyväksyisi, sponsoroisi tai tukisi mitään sisältöä, ohjelmaa, henkilöä tai tahoa. Pidätämme oikeuden peruuttaa suostumuksen Sivustoon linkittämiseen koska tahansa yksinomaisella harkinnallamme joko muuttamalla näitä Ehtoja tai muun ilmoituksen kautta.

16. Mobiilisovellusten lisäehdot

Tätä kohtaa sovelletaan, kun käyttämäsi Sivusto on mobiilisovellus.

Olet vastuussa kaikista Sivuston käytöstä aiheutuvista televiestintä- ja datamaksuista.

Sivusto saattaa lähettää sinulle ajoittain viestejä push-ilmoitusten kautta, mukaan lukien tapahtumiin ja kampanjoihin liittyvä viestintä ja järjestelmäviestit. Voit peruuttaa push-ilmoitukset, jos Sivuston asetukset ja laiteasetukset sallivat sen, ja näiden sallimaan laajuuteen asti.

Lataat ja asennat tai annat laitteesi automaattisesti ladata ja asentaa kaikki saatavilla olevat julkaisemamme Sivuston päivitykset viipymättä. Suostut vastaanottamaan päivityksiä mobiilisovellukseen automaattisesti antamatta suostumusta erikseen joka kerta. Mobiilisovellus (mukaan lukien sen päivitykset) saattaa tehdä seuraavat: (i) saada laitteesi viestimään automaattisesti palvelintemme kanssa, jotta mobiilisovelluksen kuvauksessa kuvatut toiminnallisuudet voidaan toimittaa tai uusien ominaisuuksien kautta, kun ne esitellään, sekä käyttötietojen kirjaamiseksi, (ii) vaikuttaa laitteesi asetuksiin tai sille tallennettuihin tietoihin ja (iii) kerätä henkilötietoja Tietosuojalausuntomme mukaisesti. Emme ole vastuussa, jos päivitys vaikuttaa siihen, miten mobiilisovellus toimii, jos tämä aiheutuu siitä, että oma laitteesi ei tue päivitystä. Voit peruuttaa suostumuksesi koska tahansa poistamalla mobiilisovelluksen tai ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun. Jos et käytä Sivuston uusinta versiota, Sivusto ei välttämättä toimi oikein.

Nämä Ehdot eivät muuta mitään sopimusta sinun ja sovellettavan mobiilisovelluskaupan, esimerkiksi Google Play ja Applen App Store (kukin "Sovelluskauppa") välillä. Ymmärrät, että nämä Ehdot on solmittu sinun ja Subwayn välillä, ei sinun ja sovelluskaupan välillä. Ymmärrät lisäksi, että vain Subway®, ei sovelluskauppa, on vastuussa Sivustosta, mukaan lukien sen sisällöstä, sekä (sinun tai kolmannen osapuolen) sellaisten vaateiden käsittelystä, jotka liittyvät Sivustoon tai Sivuston käyttöösi. Applella ei ole mitään velvoitetta toimittaa Sivustoon liittyviä huolto- tai tukipalveluita.

Sovellettavat sovelluskaupat ja niiden tytäryhtiöt ovat näiden Ehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia. Siksi sovellettavalla sovelluskaupalla on oikeus toimeenpanna nämä Ehdot sinun osaltasi.

17. Hallinnoiva laki

Näitä Ehtoja koskevat Alankomaiden lait, ja niitä tulkitaan näiden lakien mukaan. Jos olet kuluttaja ja asuinpaikkasi on Euroopan unionissa (EU), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (UK) tai Euroopan talousalueella (ETA), sinulla on myös asuinmaasi lainsäädännön pakollisten säännösten tarjoama suoja.

Sekä sinä hyväksyt että me hyväksymme Amsterdamissa, Alankomaissa sijaitsevan tuomioistuimen ei-yksinomaisen toimivallan. Voit nostaa kanteen kuluttajansuojaoikeuksiesi toimeenpanemiseksi näihin Ehtoihin liittyen Amsterdamissa, Alankomaissa tai siinä EU-, UK- tai ETA-maassa, jossa asut.

18. Koko sopimus; tulkinta

Nämä Ehdot, mukaan lukien Tietosuojalausuntomme sekä muut siihen viitteenä sisällytetyt ehdot tai käytännöt, muodostavat koko sopimuksen sinun ja meidän välillä koskien Sivustoon pääsyäsi ja sen käyttöäsi. Jos emme vaadi tai toimeenpane näissä Ehdoissa annettujen säännöksien tiukkaa toteutusta, sitä ei tulkita säännöksestä tai oikeudesta luopumiseksi. Näiden Ehtojen säännöksestä luopuminen astuu voimaan vain, jos se esitetään kirjallisena ja on Subwayn allekirjoittama.

Lisäehdot, säännöt tai käytännöt saattavat koskea Sivuston tiettyjen ominaisuuksien tai toiminnallisuuden käyttöäsi tai niihin pääsyäsi (mukaan lukien esimerkiksi verkkotilaus, palkinto-ohjelmat, kampanjat ja lahjakortit).

Et saa siirtää tai luovuttaa näitä Ehtoja tai näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiasi tai velvoitteitasi millään tavalla. Kaikki tällaiset siirrot tai luovutukset ovat pätemättömiä. Saatamme siirtää tai luovuttaa näiden Ehtojen alaiset oikeutemme tai velvollisuutemme tai tehtävämme koska tahansa kelle tahansa osapuolelle ilmoittamatta siitä sinulle.

Subway® on itsenäinen sopimuspuoli. Nämä Ehdot eivät muodosta mitään edustajuutta, kumppanuutta, yhteisyrityssuhdetta, muunlaista yhteisyritystä, työsuhdetta tai luottamussuhdetta sinun ja Subwayn välillä. Nämä Ehdot eivät myönnä mitään oikeuksia, muutoksenhakukeinoja tai etuja kellekään muulle kuin sinulle ja Subwaylle, pois lukien Tytäryhtiömme, jotka ovat näiden Ehtojen kolmannen osapuolen edunsaajia.

Nämä Ehdot ja kaikki sinun ja Subwayn väliset asiakirjat, sopimukset, ilmoitukset tai viestintä voidaan tarjota sinulle sähköisesti (mukaan lukien rajoituksetta julkaisemalla ne Sivustossa tai lähettämällä sähköpostitse) sovellettavan lain sallimassa laajuudessa. Näillä Ehdoilla ja kaikilla tällaisilla asiakirjoilla, sopimuksilla, ilmoituksilla tai viestinnällä on sama merkitys ja vaikutus kuin jos tarjoaisimme ne sinulle paperikopioina. Tulosta tai tallenna muutoin kopio näistä Ehdoista ja kaikista asiakirjoista, sopimuksista, ilmoituksista ja viestinnästä omia tarpeitasi varten.

Jos jokin näiden Ehtojen säännöksistä tai yksittäisen säännöksen soveltaminen yksittäiseen henkilöön tai tilanteeseen katsotaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, näiden Ehtojen muut säännökset ja niiden soveltaminen säilyvät muuttumattomina. Jos oikeusistuin katsoo tällaisen säännöksen pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, Subway® ja sinä sovittelette ja tulkitsette säännöstä mahdollisimman kattavassa laajuudessa niin, että se voidaan katsoa päteväksi ja täytäntöönpanokelpoiseksi kaikkien henkilöiden tai tahojen osalta ja antaa mahdollisimman kattavan suojan henkilöille, joita korvaus koskee pätevyyden, lainmukaisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden rajoissa.

Näiden Ehtojen päättymisen jälkeen voimassa pysyviksi tarkoitetut säännökset (mukaan lukien esimerkiksi korvauksia, vastuunrajoitustamme tai riidanratkaisua koskevat säännökset) pysyvät voimassa näiden Ehtojen päättymisen jälkeen ja sen jälkeen, kun Sivustoon pääsysi tai sen käyttösi on päättynyt.

19. Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää näistä Ehdoista tai Sivustosta, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

20. Englannin kieli

Osapuolten ilmaistu toive on, että nämä Ehdot ja kaikki niihin liittyvät asiakirjat laaditaan englannin kielellä.

Tilaa herkkuja helposti

Nyt Subit® helpommin kuin koskaan! 

Download on the App store Get It On Google Play